Reklama

Siły zbrojne

Zmiany w konsorcjum dla Czapli i Miecznika. SMW jako lider "obarczona nieakceptowalnym ryzykiem"

ORP "Ślązak". Fot. M. Dura
ORP "Ślązak". Fot. M. Dura

"W marcu br. ze względu na opóźnienie w programie Ślązak została przeprowadzona kolejna ocena polskiego przemysłu stoczniowego pod kątem możliwej realizacji programów Czapla i Miecznika. [...] W wyniku tej oceny stwierdzono, że realizacja tych projektów przez konsorcjum, których liderem technicznym jest Stocznia Marynarki Wojennej, obarczona jest nieakceptowalnym ryzykiem. Aktualnie trwają prace w zakresie nowej struktury konsorcjum, której liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa" - mówił szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Adama Dudę.

Jak zaznaczył szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. Adam Duda, najważniejszymi projektami programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, dotyczącymi zwalczania zagrożenia na morzu, są projekty na budowę okrętu patrolowego Ślązak, niszczyciela min Kormoran oraz okrętów patrolowych Miecznik i Czapla, a także pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu.

W czasie wystąpienia poinformował, że w marcu br. ze względu na opóźnienie w programie Ślązak została przeprowadzona kolejna ocena polskiego przemysłu stoczniowego pod kątem możliwej realizacji programów Czapla i Miecznika. Albowiem zgodnie z założeniami rolę wiodącego lidera technicznego miała pełnić Stocznia Marynarki Wojennej. Jednakże jak twierdzi gen. Duda, "stan realizacji programu Ślązak poddaje wątpliwość i zdolność tej stoczni do zarządzania i prowadzenia tak dużych projektów jakimi są Czapla i Miecznik".

W wyniku tej oceny stwierdzono, że realizacja tych projektów przez konsorcjum, których liderem technicznym jest Stocznia Marynarki Wojennej obarczona jest nieakceptowalnym ryzykiem. Aktualnie trwają prace w zakresie nowej struktury konsorcjum, której liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Chodzi o włączenie do tego konsorcjum również innych podmiotów krajowego przemysłu stoczniowego, które zapewnią realizację tego zamówienia terminowo.

Gen. bryg. Adam Duda, szef Inspektoratu Uzbrojenia

Budowa okrętu Ślązak prowadzona jest na podstawie podpisanego w 2013 roku aneksu na dokończenie budowy okrętu, a także umów z Thales Nederlands i Enamor na zintegrowany system walki.

W 2016 roku zidentyfikowano około osiemnastomiesięczne opóźnienie realizacji programu w stosunku do założonego planu. Obecnie kontynuowane jest wyposażenie okrętu w zintegrowany system walki. Trwają negocjacje kolejnego aneksu ze Stocznią Marynarki Wojennej i Thales mającego na celu ostateczne określenie terminu i kosztów zakończenia budowy. Szacunkowy termin zakończenia budowy to połowa 2018 roku.

Gen. bryg. Adam Duda, szef Inspektoratu Uzbrojenia

Kolejnym ważnym projektem związanym z modernizacją Marynarki Wojennej jest pozyskanie nowoczesnych niszczycieli min Kormoran II. Pierwszy okręt pozyskiwany jest na podstawie umowy z 2013 roku w ramach pracy rozwojowej. Jego budowę realizuje Stocznia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku w kooperacji z Centrum Techniki Morskiej S.A.

W marcu 2016 roku nastąpiło zakończenie 10 etapu z 13. Wykonawca przystąpił do prób na morzu. Planowane jest zakończenie budowy i przekazania okrętu do końca bieżącego roku. Przebiega to bez większych zakłóceń zgodnie z podpisaną umową.

Gen. bryg. Adam Duda, szef Inspektoratu Uzbrojenia

Gen. Duda uważa, iż po redefinicji programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, który ma zostać opublikowany we wrześniu br., rozważana jest budowa kolejnych jednostek nowoczesnych niszczycieli min Kormoran II w ramach podpisanej umowy ramowej.

Gen. bryg. Adam Duda zaakcentował również program zakupu trzech okrętów podwodnych nowego typu, do których zakończono opracowywanie studium wykonywalności wstępnych założeń taktyczno-technicznych (WZTT). Obecnie mają być prowadzone analizy w zakresie sposobu pozyskania okrętów z pociskami manewrującymi. "Przewiduje się podjęcie decyzji w sprawie trybu pozyskania, gdzie jedną z ewentualnych opcji jest wspólne pozyskanie okrętów z Norwegią. Otrzymaliśmy w ubiegłym roku wymagania strony norweskiej, w tym roku zostały przekazane stronie norweskiej nasze wymagania WZTT. W naszej ocenie ich wymagania są bardzo zbieżne z naszymi. W tej chwili oni oceniają wersję naszych wymagań" - mówił szef Inspektoratu.

"Trwa realizacja podpisanych w 2014 roku umów na pozyskanie rakiet dla II dywizjonu nadbrzeżnego wraz ze sprzętem Morskiej Jednostki Rakietowej. […] Trwa również postępowanie na dostawę dwóch okrętów zaopatrzeniowych kryptonim Supply. Jest to postępowanie prowadzone na prawie zamówień publicznych, na etapie oceny podmiotów, które zgłosiły swój udział w postępowaniu. Opracowywane są również fazy analityczno-koncepcyjne, czyli opracowywane są studia wykonywalności WZTT dla projektów Delfin – okręt rozpoznania elektronicznego, Demag – Brzegowa Stacja Demagnetyzacyjna Okrętów, Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu - SRN, Ratownik – okręty ratownicze, Kijanka – bezzałogowe systemy zwalczania min" – wymieniał dalej kolejne etapy modernizacji Marynarki Wojennej RP gen. Duda.

We wtorek 19 lipca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Zaprezentowano na nim główne założenia aktualizacji Planu Modernizacji Technicznej, jak i obecny stan poszczególnych programów modernizacyjnych, w tym wojsk pancernych czy obrony powietrznej. Poinformowano też o anulowaniu przetargów na system Rosomak BMS oraz bezzałogowce mini i taktyczne krótkiego zasięgu.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.