Reklama

Siły zbrojne

Kto pokieruje Inspektoratem Uzbrojenia? Jest decyzja

Fot. mjr Krzysztof Płatek
Fot. mjr Krzysztof Płatek

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia MON, dotychczasowy szef tej instytucji gen. bryg. dr Dariusz Pluta przekazał stanowisko swojemu pierwszemu zastępcy płk dr. Romualdowi Maksymiukowi.

Zmiana ta ma związek z decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o mianowaniu gen. bryg. dr. Dariusza Pluty na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Z dniem 1 sierpnia br. czasowo pełniącym obowiązki Szefa Inspektoratu Uzbrojenia został płk dr Romuald Maksymiuk.

Płk dr Romuald Maksymiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 1997 r. ukończył studia II stopnia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa w specjalności radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz uzyskał tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 61. Skwierzyńskiej Brygadzie Przeciwlotniczej, a następnie pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2003 r. objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Departamencie Polityki Zbrojeniowej, gdzie pełnił służbę do czasu sformowania Inspektoratu Uzbrojenia.

W 2006 r. ukończył międzynarodowy kurs zarządzania zasobami obrony w Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej w Monterey (Stany Zjednoczone), a w 2008 r. studia III stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu zamówień publicznych. W Inspektoracie Uzbrojenia od 2011 r., zajmował kolejno stanowiska Szefa Wydziału Programów Uzbrojenia, Szefa Oddziału Systemów Obrony Przeciwlotniczej oraz Szefa Szefostwa Uzbrojenia. Z dniem 16 lipca 2018 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Reklama

Komentarze

    Reklama