Reklama

Siły zbrojne

Zmiana dowódcy w Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy

Ustępujący dowódca NATO MP COE płk dypl. Grzegorz Wasielewski (z lewej) i płk Mirosław Łabęcki / Fot. NATO MP COE
Ustępujący dowódca NATO MP COE płk dypl. Grzegorz Wasielewski (z lewej) i płk Mirosław Łabęcki / Fot. NATO MP COE

W dniu 31 grudnia 2018 r. w Bydgoszczy odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dyrektora Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO (NATO Military Police Centre of Excellence -  NATO MP COE). Płk dypl. Grzegorz Wasielewski przekazał obowiązki ppłk. Mirosławowi Łabęckiemu, który w dniu przejęcia obowiązków został mianowany na stopień pułkownika.

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się na terenie NATO MP COE w Bydgoszczy, w obecności wszystkich żołnierzy i pracowników ośrodka. Żegnając się, płk dypl. Grzegorz Wasielewski podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wzorową pracę, służbę oraz wsparcie okazywane każdego dnia.

To był zaszczyt służyć w Centrum od samego początku jego powstania, otoczony oddanymi, zafascynowanymi swoją pracą ludźmi, dla których praca i służba w Centrum zawsze była pasją. Gdy zaczynałem ten projekt, czyli przeszło osiem lat temu, włączając w to okres, kiedy pełniłem funkcję Dyrektora, był to dla mnie czas wielu nieustających wyzwań, ale także radości i koleżeństwa. Teraz, kiedy czas mojej służby w Centrum dobiega końca, jestem usatysfakcjonowany z efektów, które razem osiągnęliśmy - podkreślił ustępujący ze stanowiska Dyrektora NATO MP COE płk dypl. Grzegorz Wasielewski.

image
Ustępujący dowódca NATO MP COE płk dypl. Grzegorz Wasielewski (z lewej) i płk. Mirosław Łabęcki / Fot. NATO MP COE

Ocenił, iż służba w NATO MP COE na zawsze pozostanie dla niego powodem do dumy i zadowolenia. Dodał, iż miał honor i zaszczyt dowodzić Centrum w kluczowym okresie, podczas tworzenia pierwszego w Polsce centrum eksperckiego, które obecnie jest jednym z dwóch w naszym kraju i jednocześnie jednym z 26 akredytowanych w NATO, wyspecjalizowanych centrów eksperckich, którego misją jest wzmocnienie zdolności oraz interoperacyjności Policji Wojskowych NATO oraz zapewnienie eksperckiego wsparcia realizacji zadań Military Police, zgodnie z koncepcją strategiczną Sojuszu.

Teraz, kiedy przyszedł czas na zmiany w moim służbowym życiu, przekazuję obowiązki Dyrektora pułkownikowi Mirosławowi Łabęcki, który od początku wspólnej służby przy tworzeniu NATO MP COE, był dla mnie nieocenionym wsparciem i to również dzięki Jego zaangażowaniu i ciężkiej pracy, Wydział Edukacji i Szkolenia, którego był filarem, zyskał tak wysokie możliwości rozwoju. Mając świadomość, jak profesjonalne podejście i oddanie służbie przedstawia płk Mirosław Łabęcki, jestem przekonany, że jako Dyrektor, będzie dobrym liderem i mentorem dla swoich podwładnych - tymi słowy płk Grzegorz Wasielewski podkreślił dokonania swojego następcy, płk. Mirosława Łabęckiego.

image
Ustępujący dowódca NATO MP COE płk dypl. Grzegorz Wasielewski (z lewej) i płk. Mirosław Łabęcki / Fot. NATO MP COE

Ceremonia przekazania dowodzenia została zakończona wręczeniem ustępującemu ze stanowiska Dyrektora, pułkownikowi Grzegorzowi Wasielewskiemu listów gratulacyjnych, przesłanych z międzynarodowego środowiska współpracującego z NATO MP COE oraz przekazaniem wyrazów szacunku i wdzięczności od podległego personelu.

Przypomnijmy, że NATO MP COE zajmuje się szkoleniem na szczeblu strategicznym i operacyjnym, prowadzeniem analiz, zbieraniem doświadczeń i upowszechnianiem wniosków, opracowywaniem koncepcji, jak również przeprowadzaniem eksperymentów, rozwijaniem doktryn oraz interoperacyjności Policji Wojskowych i Żandarmerii państw NATO. Przygotowuje również policjantów wojskowych i żandarmów do wykonywania wspólnych zadań  w czasie misji i ćwiczeń.

Po akredytacji Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ACT), Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, dołączyło do sieci 26 centrów eksperckich NATO (instytucji formowanych w celu wspierania transformacji NATO, w tym rozwoju nowych zdolności, realizują one zadania zlecane poprzez Sojusznicze Dowództwo Transformacji - SACT) funkcjonujących w Europie i USA. Jest także pierwszym i jednym z dwóch akredytowanych Centrów Eksperckich w Polsce (drugie pod nazwą Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO / NATO Counter Intelligence Centre of Excellence – NATO CICOE) zlokalizowane jest w Krakowie.

Reklama

Komentarze

    Reklama