Reklama

Siły zbrojne

Wyszehradzka Grupa Bojowa UE zakończyła dyżur

Fot. Archiwum COLąd-DKL
Fot. Archiwum COLąd-DKL

Wyszehradzka Grupa Bojowa UE, kierowana przez polskie Siły Zbrojne zakończyła półroczny dyżur bojowy. W jej skład weszli żołnierze z Wojska Polskiego (głównie 12. Brygady Zmechanizowanej), a także Dowództwa Operacyjno-Strategicznego UE w Krakowie. W składzie Grupy służyli także wojskowi z Czech, Słowacji i Węgier.

GB UE V4 jest trzecią Grupą, w której uczestniczą Polacy. Jednocześnie, po raz pierwszy polskie Siły Zbrojne sformowały dowództwo operacyjno-strategiczne (UE OHQ), które w przypadku aktywacji GB UE V4, było dedykowane do dowodzenia tą grupą. Dowództwo UE OHQ, w skład którego wchodzą oficerowie i podoficerowie z czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką sformowano na bazie stacjonującego w Krakowie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, którym dowodzi gen dyw. dr Cezary Podlasiński.

Dowództwo UE OHQ wraz z Grupą Bojową Unii Europejskiej V4, której trzon poza krakowskim dowództwem stanowią żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, pełniło dyżur bojowy do 30 czerwca 2016 r. Grupa dyżurujących żołnierzy liczyła w sumie ponad 4 tys., z czego ok. połowa to żołnierze z Polski. Natomiast zespół OHQ w Krakowie stanowił ponad 230 żołnierzy, z czego trzon – bo prawie 150 osób – to Polacy, kolejno to Węgrzy (31 żołnierzy), Czesi (30 żołnierzy) i Słowacy (25 żołnierzy).

Zgodnie z koncepcją, Grupy Bojowe Unii Europejskiej są przewidziane do udziału w misjach humanitarnych i prewencyjnych oraz stabilizacyjnych, w tym wymuszania i utrzymania pokoju. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni od tego momentu. W razie potrzeby żołnierze mogą zostać przerzuceni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni - podaje mjr Justyna Balik.

Dowództwo operacyjno – strategiczne Unii Europejskiej (UE OHQ) z siedzibą w Krakowie zostało otwarte w listopadzie 2015 roku, zgodnie z narodowymi zobowiązaniami. Jego zadaniem było pełnienie półrocznego dyżuru (od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku) opartego o żołnierzy Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej (GB UE V4), którą tworzą Polacy, Węgrzy, Słowacy i Czesi, przy czym Polska była tzw. „państwem ramowym”.

30 czerwca zakończył się półroczny dyżur dowództwa operacyjno–strategicznego (UE OHQ) w Krakowie, które dowodzone przez gen. dyw. dr Cezarego Podlasińskiego utrzymywało gotowość, aby kierować ewentualnymi operacjami militarnymi Unii Europejskiej w promieniu sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama