Reklama

Siły zbrojne

Wstępne konsultacje na zagłuszarki

Fot. Decyzja nr 77/MON
Fot. Decyzja nr 77/MON

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych uruchamia konsultacje z rynkiem w zakresie urządzeń zagłuszających nagrywanie telefonów komórkowych. Jak wyglądał będzie wstępny dialog z potencjalnymi dostawcami? Na jakich zasadach mogą oni przystąpić do wstępnych konsultacji?

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na urządzenie zagłuszające nagrywanie telefonów komórkowych opublikowano 3 lutego na stronie internetowej CZC SZ. Podstawą prawną w tym przypadku jest artykuł 84 znowelizowanego prawa zamówień publicznych (zastąpiły one dialog techniczny), a same konsultacje są elementem przygotowań do uruchomienia postępowania i przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na urządzenie zagłuszające nagrywanie telefonów komórkowych.  

Jednostka podporządkowana pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zamierza pozyskać informacje w następującym zakresie: dostępnych na rynku produktów spełniających wymagania funkcjonalno-techniczne, możliwości technologicznych oraz formy realizacji zadania przez potencjalnych wykonawców, funkcji krytycznych urządzenia, eksploatacji, naprawy, serwisu oraz czasu i nakładów finansowych.

Reklama
Reklama

CZC SZ zakłada, że w trakcie wstępnych konsultacji uzyska informacje na temat najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań, które zostaną wykorzystane podczas przygotowania opisu przedmiotu przyszłego zamówienia.

W trakcie wstępnych konsultacji CZC SZ pragnie zgromadzić informacje w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji jego potrzeb, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu m.in. opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz innych dokumentów.

Podmioty zainteresowane udziałem w tym etapie konsultacji udział zgłosić mogą poprzez złożenie wniosku, który stanowi załącznik do ogłoszenia, a zaproszenia kierowane będą do podmiotów, które pozytywnie przejdą weryfikację. Następnie odbędą się konsultacje indywidualne w terminach określonych przez CZC SZ (spotkania indywidualne, korespondencja pisemna lub elektroniczna). Konsultacje mają charakter jawny i prowadzone będą w języku polskim na podstawie ich regulaminu. Dodatkowym warunkiem wymaganym od uzyskania zaproszenia do udziału w wstępnych konsultacjach rynkowych jest potwierdzone doświadczenie związane z co najmniej jednym wdrożeniem. Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2021.

Reklama

Komentarze

    Reklama