Reklama

Siły zbrojne

Współpraca regionalna istotym elementem wzmacniania zdolności Sił Specjalnych [RELACJA]

Fot. profil FB Wojsk Specjalnych
Fot. profil FB Wojsk Specjalnych

W dniach 26-28 października 2021 odbyła się w Warszawie piąta edycja Global SOF Symposium - Europe organizowana przez Global SOF Foundation. Tegoroczna edycja sympozjum została przygotowana za zgodą Ministra Obrony Narodowej RP, we współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych oraz firmą Clarion Events.

Global SOF Symposium - Europe jest coroczną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, w trakcie której mają miejsce wykłady, dyskusje panelowe i rozmowy eksperckie, połączone z ekspozycją najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań zastosowanych przy produkcji wyposażenia i sprzętu dedykowanego Siłom Operacji Specjalnych.

Wydarzenie jest organizowane przez Global SOF Foundation, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie rozwoju Sił Operacji Specjalnych i dostosowywaniu ich zdolności do bieżących wymagań w zakresie zwalczania obecnych zagrożeń.

W tym roku głównym tematem dyskusji była problematyka współczesnych zagrożeń i toczącej się wojny hybrydowej oraz możliwych sposobów skutecznego przeciwdziałania,  w tym zacieśnienia współpracy regionalnej na wschodniej flance NATO i potrzeby dalszego rozwoju potencjału sił specjalnych.

W spotkaniu wzięło udział około 350 przedstawicieli 23 państw, w tym Austrii, Belgii, Danii, Gruzji, Niemiec, Kanady, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Stanów Zjednoczonych.

W wywiadzie udzielonym redakcji Defence24.pl w trakcie Global SOF Symposium - Europe, dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów - ppłk Wojciech Danisiewicz podkreślił wagę samego wydarzenia z punktu widzenia dowódców jednostek specjalnych, które stanowi dedykowaną platformę do wymiany doświadczeń, informacji, zdobycia wiedzy dla środowiska sił operacji specjalnych.

„Jest to bardzo ważna konferencja dla wszystkich dowódców Wojsk Specjalnych i dla całego Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych […] raz w roku się tu spotykamy i możemy wymienić doświadczenia”.

Mówiąc o roli wojsk specjalnych ppłk Danisiewicz zaznaczył, że działanie jednostek specjalnych przenosi się na efekty strategiczne. Wojska Specjalne posiadają szeroki wachlarz narzędzi „w pierwszej kolejności jest to personel ludzki, czyli odpowiednio dobrani i wyszkolenie ludzie, wyposażenie w sprzęt najnowszej generacji […] czy to są bezpilotowce, czy to są odpowiednie narzędzia cyber możemy oddziaływać na przeciwnika różnymi sposobami”.

Dowódca JWK zwrócił uwagę również na rosnące obecnie znaczenie informacji i zabezpieczenia cybernetycznego w obszarze, którego siły operacji specjalnych muszą również budować swoje zdolności.

Global SOF Symposium to także okazja do zacieśniania stosunków pomiędzy jednostkami specjalnymi. Według ppłk Danisiewicza współpraca pomiędzy siłami operacji specjalnych, szczególnie w wymiarze regionalnym, ma szczególne znaczenie dla budowy systemu bezpieczeństwa i reagowania, w tym na zagrożenia hybrydowe jakie mają miejsce obecnie na naszej wschodniej granicy.

W trakcie Global SOF Symposium – Europe wywiadu redakcji Defence24.pl udzielił również płk Artur Kozłowski, dowódca Jednostki Wojskowej Agat, który także zaznaczył, że wydarzenie to jest doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz podtrzymania więzi pomiędzy dowódcami jednostek specjalnych z różnych krajów.

"Jeśli patrzymy na obronę kolektywną, to musimy rozmawiać jednym językiem. Dzięki takim spotkaniom możemy się lepiej porozumieć i lepiej zrozumieć." - podkreślił płk Kozłowski.
Poznawanie różnic w kulturze organizacyjnej i zwyczajach, co umożliwiają takie spotkania jak Global SOF Symposium, pomaga w późniejszej współpracy pomiędzy jednostkami.

Tegoroczna konferencja pozwoliła również na zaznajomienie przedstawicieli różnych krajów z sytuacją na wschodniej granicy Polski i skalą działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszego kraju, a co za tym idzie także w bezpieczeństwo regionu oraz NATO i Unii Europejskiej.

Mówiąc o zagrożeniach hybrydowych, czy działaniach w cyberprzestrzeni dowódca JW Agat zaznaczył, że „przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, ze te zagrożenia są i musimy uczulać żołnierzy na to, żeby nie dali się złapać w tej całej sieci informatycznej.”

Uczestnicy Global SOF Symposium - Europe podkreślali znaczenie  współpracy z sojusznikami z NATO oraz partnerami, w tym wzmacnianie regionalnej kooperacji co ma szczególne znaczenie wobec aktualnych i przyszłych zagrożeń na wschodniej flance NATO. Zwracano również uwagę na znaczenie sił operacji specjalnych w systemie bezpieczeństwa i jako istotnego zasobu państw pozwalającego na skuteczne reagowanie na różnego typu zagrożenia.

Reklama
Reklama

Komentarze