Reklama

Siły zbrojne

Wojskowy system logistyczny w oczach ekspertów. Konferencja na ASzWoj

Fot. Cedaros, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Fot. Cedaros, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

W dniu 18 czerwca 2019 r. w murach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbędzie się krajowa konferencja naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, organizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj. Portal Defence24.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. 

Konferencja jest wynikiem inicjatywy podjętej, po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP, przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotyczącej opracowania publikacji pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Do współpracy przy tym projekcie zaproszono następujące jednostki wojskowych uczelni wyższych: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Raport jest opracowywany przy współudziale Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Celem głównym przygotowywanego dokumentu jest dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Opublikowanie dokumentu zaplanowano na II kwartał 2019 roku, a jego prezentacja nastąpi podczas konferencji naukowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny na podstawie posiadanych zaproszeń.

Szczegółowe informacje, program konferencji oraz kontakt do Organizatorów dostępne są na stronie internetowej

Reklama

Komentarze (1)

  1. Sucholski.

    MON ma system logistyczny?

Reklama