Reklama

Siły zbrojne

Wojskowe Centrum Szkolenia będzie współpracować z prywatną uczelnią

Fot. cslii.wp.mil.pl
Fot. cslii.wp.mil.pl

Żołnierze z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu będą mogli korzystać ze specjalistycznych pracowni Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie; studenci tej uczelni mają odbywać praktyki w Centrum – poinformował rzecznik CSŁiI kpt. Krzysztof Baran.

To pierwsze porozumienie między zegrzyńskim Centrum a uczelnią wyższą.

Porozumienie, które podpisali komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura oraz rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dr Iwona Przychocka, daje żołnierzom możliwość korzystania z pracowni specjalistycznych i bazy rekreacyjnej uczelni. Jak poinformował rzecznik, wyrażono także gotowość do zorganizowania praktyk dla studentów Wydziału Inżynieryjnego, których celem miałoby być zapoznanie studentów ze specyfiką służby i pracy w Centrum.

image
Podpisanie porozumienia przez komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płka dra Ireneusza Furę oraz JM rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dr Iwonę Przychocką. Fot. cslii.wp.mil.pl

Dokument przewiduje również "współpracę z zakresie patriotycznego i proobronnego wychowania studentów, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat profesjonalizacji sił zbrojnych oraz obronności RP, a także działania popularyzujące służbę wojskową wśród studentów".

Porozumienie zostało po raz pierwszy podpisane przez CSŁiI z wyższą uczelnią i z pewnością nawiązana zostanie bliższa współpraca. Stworzy ono także dobrą możliwość popularyzacji służby wojskowej, a przede wszystkim ochotniczego szkolenia studentów w ramach programu Legia Akademicka, jak również wymiany doświadczeń w czasie szkolenia. Robimy wszystko po to, aby zwiększyć możliwości wojskowego systemu szkolenia dla dobra Sił Zbrojnych RP.

Pułkownik Ireneusz Fura, komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w podwarszawskim Zegrzu prowadzi kursy i specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy, w tym kandydatów na żołnierzy zawodowych, podoficerów i oficerów, oraz dla żołnierzy przygotowujących się do służby w polskich kontyngentach wojskowych. Ośrodek podlega dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest niepubliczną placówką kształcącą studentów na kierunkach technicznych i społecznych, na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama