Reklama

Siły zbrojne

Wojsko szuka dostawców łusek dla Dan

DANA. Fot. Maciej Szopa/Defence24.pl
DANA. Fot. Maciej Szopa/Defence24.pl

3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie prowadzi postępowanie przetargowe według procedury ograniczonej na dostawę kilku tysięcy łusek mosiężnych do amunicji stosowanej przez armatohaubicę Dana. Zamówienie zostało rozpisane na dwa lata i powinno zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2022 roku.

Jak czytamy z dokumentacji przetargowej, 3. RBLog poszukuje dostawców na łącznie 3050 łusek mosiężnych kalibru 152 mm do armatohaubic wz. 77 Dana. Mają one zostać dostarczone w roku bieżącym jak i następnym. Dodatkowo zlecający przewiduje zastosowanie prawa opcji, które zakłada zamówienie kolejnych 450 łusek – 200 sztuk do końca listopada br., i 250 sztuk w roku 2022.

Co ciekawe, na powyższe zamówienie będzie obowiązywał dziesięcioletni okres gwarancyjny. Pieniądze na zakup będą pochodziły z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Termin na składanie wniosków upływa 7 czerwca br. o godzinie 9:00. Spośród ich ofert zostaną wybrane te, które będą najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym.

Rozpoczęcie procesu zaś przewidziano na 1 sierpnia bieżącego roku. Jeżeli chodzi o terminy zakończenia dostaw, to w 2021 roku został on wyznaczony na 90 dzień od dnia podpisania umowy lub na 30 listopada 2021 roku (w zależności, który z nich upłynie prędzej).

Natomiast w roku kolejnym obowiązywania umowy, tj. 2022, to mają się one zakończyć w 303 (lub 275 w wypadku zastosowania prawa opcji) dni od dnia otrzymania przez firmę, która podoła dostawy pisemnej informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego, bądź do dnia 30 listopada 2022 roku (również ten termin zależny jest od tego, który z nich upłynie jako pierwszy).

Reklama
Reklama

AHS wz. 1977 Dana to czechosłowackiej produkcji samobieżne armatohaubice znajdujące się na podwoziu kołowym. Od momentu wyprodukowania na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych znajdowały się na wyposażeniu części państw Układu Warszawskiego, a następnie tak jak w wypadku Polski, Czech i Słowacji, państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wojsko Polskie posiada 111 armatohaubic samobieżnych. Większość z nich wyposażono w system Topaz, powstała też koncepcja modyfikacji tej armatohaubicy.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama