Reklama

Siły zbrojne

Wojsko naprawi radary i systemy walki elektronicznej. Remonty z modyfikacją

Fot. PIT-Radwar
Fot. PIT-Radwar

1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o udzieleniu zamówienia na wykonanie naprawy głównej i modyfikacji stacji NUR-15/M na podwoziach TATRA oraz NUR-22N-3D i RZRA LIWIEC na podwoziu JELCZ. Natomiast 3 Regionalna Baza Logistyczna opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczące remontu z modyfikacją stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA.

Stacje radiolokacyjne

Przedmiotem zamówienia w przypadku ogłoszeń 1. RBLog jest wykonanie naprawy głównej i modyfikacji stacji na podwoziach Tatra i Jelcz w latach 2018 i 2019. Zamówienia realizowane są w ramach procedury ograniczonej, co związane jest z potrzebą zapewnienia ciągłości pracy stacji radiolokacyjnych w systemie obrony powietrznej kraju. 

Jak wskazuje 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, czas trwania postępowań (bez skrócenia terminu składania wniosków i otwarcia ofert) spowoduje znaczne ograniczenie czasu dla potencjalnego wykonawcy jaki pozostanie po zawarciu umowy na wykonanie zadania remontowego. "Realizacja zadania w zakresie naprawy sprzętu powoduje konieczność współpracy z dostawcami części zamiennych dla potencjalnego Wykonawcy, których wyłączne przeznaczenie dla sprzętu wojskowego powoduje, że nie są one dostępne na bieżąco w handlu. Uwarunkowania te mogą spowodować nie złożenie oferty (ofert) w prowadzonym postępowaniu a co za tym idzie nie wykonanie całości otrzymanego zadania z PMT" - wskazuje wojsko. 

Naprawy główne z modyfikacją stacji radiolokacyjnych NUR-15/M na podwoziach Tatra, NUR-22N-3D na podwoziu Jelcz i RZRA LIWIEC na podwoziu Jelcz, jak podkreśla 1. RBLog, związana jest z potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania systemu obrony powietrznej NATO NATINADS (Inegrated Air and Missile Defence – zintegrowany system obrony powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) oraz OPL SHORAD – (Short Range Air Defence – wymiana informacji o sytuacji powietrznej pomiędzy systemami obrony przeciwlotniczej krótkiego i małego zasięgu), jako "elementu istotnego dla systemu obrony państwa". Zarówno radary obrony powietrznej NUR-15/M, NUR-22N-3D, jak i artyleryjskie stacje Liwiec są produktem spółki PIT-RADWAR, i to ona jest najbardziej prawdopodobnym wykonawcą prac.

Potrzeba zabezpieczenia funkcjonowania systemu obrony przeciwlotniczej jako jednego z elementów istotnych dla systemu obrony państwa powoduje, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i zastosowanie możliwości skrócenia terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i terminu składania ofert dla przetargu ograniczonego [...].

fragment ogłoszenia o zamówieniu dot. NUR-15/M, NUR-22N-3D oraz RZRA Liwiec

Kryteria udzielenia zamówienia w przypadku wszystkich ogłoszeń to oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem ceny (waga 90) i okresu gwaranacji (waga 10). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach upływa 5 lipca br., o godz. 11:30 - w przypadku NUR-15/M, 9:30 - w przypadku NUR-22N-3D i 10:30 - w przypadku RZRA Liwiec.

Rozwinięty na posterunku radar NUR-15M. Fot. PIT-Radwar
Rozwinięty na posterunku radar NUR-15M. Fot. PIT-Radwar

Systemy walki elektronicznej 

W przypadku stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA, chodzi o wykonanie remontu z modyfikacją. Zamówienie dotyczy modyfikacji sprzętu Walki Elektronicznej, tj. stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych PRP-25M i PRP-25S (system GUNICA) przeznaczonego do zautomatyzowanego wykrywania, rozpoznania, namierzania, monitorowania i śledzenia źródeł emisji instalowanych na wszystkich statkach powietrznych oraz na platformach naziemnych i nawodnych oraz do lokalizacji tych platform. Stacje realizują zadania rozpoznawcze zarówno dla źródeł promieniowania radarowego jak i pochodzącego z systemów nawigacyjnych, systemów identyfikacyjnych oraz generatorów zakłóceń.

Jak wskazuje baza w Krakowie, cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia (cena stanowi 60 proc., a okres gwarancji - 40 proc.) Zakończenie okresu obowiązywania zamówienia wyznaczono na 30 listopada 2020 roku.

Do realizacji zamówienia wybrano dialog konkurencyjny (po publikacji ogłoszenia o zamówieniu prowadzi się z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert). Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom to 14 sierpnia 2018 roku. Prowadzenie dialogu konkurencyjnego zaplanowano na wrzesień - październik 2018 r., natomiast analizę i ocenę ofert oraz wybór wykonawcy na listopad 2018 r. System GUNICA został opracowany i wdrożony do produkcji przez polską spółkę PIT-RADWAR, podobnie jak w wypadku radarów, jest ona najbardziej prawdopodobnym kandydatem do realizacji prac.

Reklama

Komentarze (5)

 1. bender

  To strasznie irytujące, że od kilku dni nie można odpowiadać pod komentarzami. Droga redakcjo: poprawcie to proszę! @Davien impostor: dzieci, ryby i podszywaczy proszę o nie zabieranie głosu w sprawach, o których nie mają pojęcia, jak na ten przykład \'niezwyciężone\' siły zbrojne PRL. LWP szykowane na inwazje Europy ładnie wyglądały na papierze i tylko na papierze.

 2. Davien

  Tia :)) Wszystkie systemy obrony kraju zaniedbane lub wręcz PO 89r. likwidowane . Obecnie podnoszony alarm - a 30 lat wojsko w likwidacji ???

 3. JK

  Pytanie czemu z NAJBARDZIEJ LOGICZNYCH POWODÓW LOGISTYCZNYCH nie podjęto decyzji o unifikacji podwoziu??? Czemu ????? Po chole ..ę Tatry w WP????

 4. JSM

  @Zbulwersowany podatnik - Tam gdzie A. Macierewicz.

 5. Zbulwersowany podatnik

  Właśnie sobie przypomniałem. A. Macierewicz obiecał więcej radarów Liwiec. Gdzie one są?

Reklama