Reklama

Siły zbrojne

Wojsko modernizuje system łączności SAR

Fot. Frequentis
Fot. Frequentis

Firma Frequentis dostarczy rozwiązania modernizujące system komunikacji głosowej stosowany do zabezpieczenia operacyjnego działań lotniczych grup poszukiwawczo–ratowniczych w ramach realizacji działań SAR (Search and Rescue) polskich sił powietrznych. Prace będą prowadzone do końca roku 2022 i obejmą 4 centrale oraz wszystkie posterunki radiowe na terenie Polski.

System komunikacji głosowej Voice Communications System (VCS) firmy FREQUENTIS został wprowadzony na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2004 roku w ramach pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki – kontraktu PL-L-LAA. Zadaniem systemu VCS jest zapewnienie osobom odpowiedzialnym za dowodzenie, naprowadzanie i prowadzenie lotniczych akcji poszukiwawczo-ratowniczych, niezawodnego dostępu do radiostacji lotniczych rozmieszczonych na terenie całego kraju, jak również dostępu do środków łączności przewodowej. System VCS zbudowano w oparciu o 4 centrale (3 – stacjonarne, 1 – mobilną), do których podłączono 23 posterunki radiowe.

W latach 2008 – 2010 w ramach podpisanej przez polskie Siły Powietrzne umowy firma Frequentis wprowadziła do pracy operacyjnej nowy system – VCS3020X korzystający z technologii VoIP (Voice over Internet Protocol).

Obecnie zawarta umowa, jak informuje spółka, dotyczy prac, które będą realizowane w 6 fazach do grudnia roku 2022. Obejmą one między innymi wymianę urządzeń i aktualizację oprogramowania systemu VCS, w tym implementację nowych funkcjonalności, związanych np. z funkcjami zabezpieczenia połączeń. Wraz z pracami technicznymi przeprowadzone zostaną szkolenia dla personelu obsługi systemu. 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama