Reklama

Siły zbrojne

Wojsko kupuje moduły meteorologiczne

Visual Weather, graf. IBL
Visual Weather, graf. IBL

2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o rozpoczęciu przetargu na dostawę przyrządów meteorologicznych i nawigacyjnych. Mowa o module służącym do badania fal morskich oraz oprogramowaniu do wizualizacji zebranych danych meteorologicznych. Beneficjentem dostawy ma być Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i dotyczy dostawy urządzeń systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX (Allied Command Operations Meteorological and Oceanographic Information Exchange), wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prezentowania danych. System zajmuje się monitorowaniem, prognozowaniem warunków pogodowych, w tym wysokości, prędkości fal morskich, w celu gromadzenia danych meteorologicznych, wykorzystywanych nierzadko do planowania operacji czy ćwiczeń wojskowych, a także wymianą tychże informacji dla innych sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego.

Przetarg został podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich dotyczy dostawy oprogramowania IBL Moving Weather, które służy do transmisji danych meteorologicznych. W zadaniu jest także mowa o przedłużeniu licencji aplikacji na bezterminowy okres i zakup aktualizacji wydawanych przez producenta na minimalny czas 36 miesięcy. Ponadto potencjalny wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji w języku polskim oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi programu.

Reklama
Reklama

Zadanie drugie z kolei polega na dostawie modułu „Ocean and Wave Profiler”, które stanowi uzupełnienie wyżej wymienionego oprogramowania. Służy do monitorowania zasolenia, temperatury, prędkości fal morskich, by te informacje móc w późniejszym czasie zobrazować za pomocą oprogramowania Visual Weather. Tak jak w pierwszym zadaniu, również i tutaj czas trwania licencji ma być dożywotni, bezpłatne aktualizacje mają być dostarczane przez co najmniej 36 miesięcy, a wsparcie techniczne ma być zapewnione przez minimum rok.

Termin składania ofert upływa 10 maja br. o godzinie 8:00, przy czym po godzinie nastąpi niejawne ich otwarcie. Zamawiający określił kryteria w postaci ceny (60%), terminie realizacji dostawy, który maksymalnie wynosi 180 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie dłużej niż do 30 listopada 2021 roku (20%), a także kryteria dotyczące dalszego wsparcia technicznego ponad 12 miesięcy (10%) i dostarczanie bezpłatnych aktualizacji oprogramowania ponad podstawowe 36 miesięcy (10%).

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama