Siły zbrojne

Wojsko kupiło sprzęt ratowniczy dla lotnictwa

Fot. kmdr ppor. Czesław Cichy
Fot. kmdr ppor. Czesław Cichy

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o udzieleniu zamówień w postępowaniu przetargowym, które miało doprowadzić do wyłonienia dostawców sprzętu wysokościowo-ratowniczego dla polskich pilotów.

W komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE poinformowano o udzieleniu zamówienia na lotnicze łódki ratownicze LŁR-1 MT oraz spadochrony ratownicze siedzeniowe S-4. Prowadzone postępowanie obejmowało również kamizelki ratownicze KR-7s 3M oraz morskie ubiory pilota, przeznaczone dla członków załóg statków powietrznych wykonujących loty nad akwenami wodnymi, będące indywidualnymi środkami ratunkowymi chroniącymi rozbitka przed hipotermią, do stosowania na śmigłowcach i samolotach poddźwiękowych.

LŁR-1 MT wchodzi w skład indywidualnego wyposażenia członka załogi statku powietrznego i umożliwia przebywanie na wodzie po przymusowym opuszczeniu śmigłowca lub samolotu  nad akwenem. Łączny ciężar LŁR-1MT miał być nie mniejszy niż 100 kg, łódka miała też być przystosowana do użytkowania w pokrowcach spadochronów ratowniczych typu S-3 serii 2M i S-4. Dostawcą będzie firma Megmar Logistics&Consulting z Kutna, wartość kontraktu wyniesie ok. 267 tys. PLN.

Kolejne zamówienie dotyczy dostawy 15 kompletów spadochronu ratowniczego siedzeniowego (S-4), stanowiącego indywidualny środek wyposażenia personelu latającego, służącego do bezpiecznego opuszczania samolotu M-28 oraz śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, SW-4 i W-3 w sytuacjach awaryjnych. Jak wspomniano wyżej, spadochron musi zapewniać możliwość umieszczenia w jego pokrowcu łódki ratowniczej LŁR-1/LŁR-1MT. Dostarczycielem S-4 będzie firma Air-Pol Sp. z o.o. z Legionowa, a wartość kontraktu to ok. 184 tys. PLN.

W obu przypadkach do oceny ofert posłużono się kryterium ekonomicznym - ceny ( z wagą 60%) i gwarancji (waga: 40%). W ramach tego samego postępowania wyłoniono też dostawcę 140 sztuk kamizelek ratowniczych (KR-7s. 3M), którym również będzie firma Megmar Logistics&Consulting oraz 265 kompletów morskich ubiorów pilota (MUP1), które pozyskane zostaną od konsorcjum Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i przedsiębiorstwa Konfexim2 .

Komentarze