Siły zbrojne

Wojsko kupi nową amunicję do T-72

Fot. Spc. Robert Douglas (Michigan Army National Guard)
Fot. Spc. Robert Douglas (Michigan Army National Guard)

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu badania rynku poprzedzające postępowanie pozyskania przez Siły Zbrojne RP naboi 125 mm z pociskiem podkalibrowym APFSDS-T o zwiększonej przebijalności. Pociski mają być przeznaczone dla czołgów T-72 oraz PT-91.

Zgodnie z komunikatem Inspektoratu Uzbrojenia rozpoczęta analiza rynku dotyczy możliwości pozyskania przez wojsko 125 mm naboi z pociskiem podkalibrowym APFSDS-T o zwiększonej przebijalności wraz z nabojami szkolnymi i treningowymi. Pociski te mają stanowić uzupełnienie asortymentu amunicji stosowanej przez polskie czołgi T-72 oraz PT-91 bez konieczności ingerencji w ich konstrukcję.

APFSDS-T (Armor-piercing fin-stabilized discarding-sabot) to pociski podkalibrowe stabilizowane brzechwowo z odrzucanym sabotem, służącym do prowadzenia i uszczelnienia pocisku w lufie, który po wystrzeleniu odpada od pocisku. Sam pocisk natomiast składa się z penetratora 9rdzenia), stabilizatora oraz czepca balistycznego.

Z amunicją bojową przedmiotem analizy ma być też dostawa nabojów treningowych stosowanych do prowadzenia treningów ładowania i odpalania, sprawdzania prawidłowości współdziałania i funkcjonowania automatyki ładowania, prowadzenia sprawdzeń norm szkoleniowych oraz szkolenie załóg czołgów w zakresie ich budowy, oznakowania i zasad działania.

Inspektorat Uzbrojenia szuka danych na temat dokładnych parametrów technicznych proponowanych pocisków, takich jak: masa całkowita, masa ładunku zasadniczego i dodatkowego maksymalne ciśnienie gazów prochowych, czas palenia smugacza czy ile wynosi skupienie pocisków w odległości 2 kma. Ponadto ważnym elementem jest skuteczność przebijalności płyty z jednorodnej stali pancernej (RHA - Rolled Homogeneous Armor) przez pociski w odległości 2 km pod kątem 30 i 90 stopni.

W ogłoszeniu umieszczono też zapytania o koszty zakupu i dostaw amunicji przy zakupie tysiąca, 5 tys. oraz 10 tys. sztuk, a także koszty logistyczne takie jak transport, paletyzacja czy koszt technicznych środków materiałowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia użytkowania pocisków.

Na podstawie prowadzonych analiz będą podejmowane dalsze decyzje, określające dokładny zakres, harmonogram i plan finansowy zakupu.

Zgłoszenia do analizy rynku będą przyjmowane do 28 kwietnia 2020 roku. 

Obecnie większość zapasów amunicji do T-72M1/PT-91 to pociski konstrukcji sowieckiej starszego typu, odbiegające znacznie parametrami nawet od amunicji z drugiej połowy lat 80. XX wieku (jak np. pociski DM-33A1 pozyskane z pierwszą partią Leopardów). W zasadzie nie są one zdolne do przebijania przednich pancerzy czołgów klasy rosyjskich T-72B i nowszych wersji tego rodzaju maszyn.

Dlatego w wypadku obydwu typów czołgów używanych przez Siły Zbrojne RP wprowadzenie nowej amunicji podniesie ich możliwości bojowe. Jest to tym bardziej istotne, że wozy T-72 przechodzą obecnie remonty główne wraz z modyfikacją, nowa amunicja pozwoli lepiej wykorzystać ich potencjał.

Prace nad nową amunicją 125 mm prowadzono w polskim przemyśle i placówkach naukowo-badawczych (Mesko, WITU). Możliwe więc, że zamówienie na amunicję zostanie skierowane do krajowego przemysłu. Byłoby to pożądane zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, jak i wsparcia krajowej bazy produkcyjno-badawczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.