Siły zbrojne

Wojska Specjalne i nabór w 2021

Fot. JWK
Fot. JWK

3 grudnia Minister Obrony Narodowej wydał decyzję w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2021 r. Jak w nowym roku będzie wyglądał nabór do Wojsk Specjalnych?

Nabór do elitarnych jednostek Wojsk Specjalnych zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Służba w Gromie, Formozie, JWK, Agacie czy Nil-u to marzenie wielu żołnierzy i kandydatów na żołnierzy. Aby dołączyć do elity należy spełniać wyśrubowane wymagania oraz przejść selekcję. O tym jakie zasady będą obowiązywały przy naborach realizowanych w nadchodzącym roku poinformował resort obrony narodowej w decyzji nr 167/MON. Warto przeanalizować zapisy obowiązujące kandydatów oraz organizację naborów. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby Wojsk Specjalnych prowadzone będzie w Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu. Nabór będzie prowadzony spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi i posiadających wykształcenie na poziomie co najmniej ukończonego gimnazjum. Określono limit przyjęć do ośrodka, wynosi on 30 osób. Zainteresowanie zapewne będzie znacznie wyższe, a konkurencja bardzo ostra.

Tryb przeprowadzenia naboru na szkolenie nie ulega zmianie i jest określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z 2017 r. poz. 71, z 2019 r. poz. 1475 oraz z 2020 r. poz. 1217).

Zainteresowani przyjęciem na szkolenie prowadzone w Lublińcu mają czas na złożenie stosownych dokumentów do 31 marca 2021 roku. Wzór wniosku nie uległ zmianie i stanowi załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia, a podstawą przyjęcia będą wyniki postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym do ośrodka uczestniczą przedstawiciele Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, mogą uczestniczyć przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego RSZ oraz Dyrektora Departamentu Kadr. Co ważne zestaw preferowanych kwalifikacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na szkolenie zgodnie z decyzją określi Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, przekazując je komendantowi ośrodka, Szefowi Sztabu Generalnego oraz Dyrektorowi Departamentu kadr w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji, czyli w połowie grudnia.

Za przeprowadzenie naboru do Ośrodka Szkolenia odpowiadają̨:

  1. Komendant Ośrodka Szkolenia – w zakresie prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego oraz powołania do służby kandydackiej;
  2. Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych – w zakresie nadzoru nad przygotowaniem Ośrodka Szkolenia do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz wskazania stanowisk dla absolwentów szkolenia;
  3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
  4. Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu przyjęć.

Decyzja przewiduje możliwość ponowienia postępowania rekrutacyjnego, jeśli w terminie zasadniczym nie zostanie wykorzystany limit przyjęć w terminie zasadniczym.

Sam termin przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego ustali komendant ośrodka w Lublińcu informując pozostałe instytucje współodpowiedzialne za realizacje naboru oraz przekazując harmonogram rekrutacji i szkolenia (w ciągu 14 dni od wydania decyzji) oraz sprawozdanie z wyników rekrutacji (w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji), wraz z meldunkiem o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej oraz sprawozdaniem z przebiegu szkolenia.

Reklama
Reklama

Komentarze