Reklama

Siły zbrojne

Większy nabór na podoficerów. Skorzysta cyberbezpieczeństwo

Fot. kpt. Martyna Kupis
Fot. kpt. Martyna Kupis

Resort obrony narodowej zmienia warunki tegorocznego naboru do szkół podoficerskich. Zmieniono m.in. terminy naborów oraz zwiększono limit miejsc w kluczowym korpusie osobowym. Defence24 przeanalizował zapisy nowelizacji decyzji i uzyskał komentarz w tej sprawie.

1 czerwca w dzienniku urzędowym resortu obrony narodowej ukazała się podpisana przez ministra Mariusza Błaszczaka decyzja nr 75/MON. Decyzja wprowadza istotne zmiany w dotychczas obowiązującej decyzji nr 204/MON w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

Jakie zmiany wprowadzono?

Po pierwsze w związku z zagrożeniem epidemiologicznym resort obrony, na wniosek szkół podoficerskich, wydłużono terminy złożenia wniosków o przyjęcie na szkolenie.

Osoby zainteresowane szkoleniem w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu dokumenty składać mogą do 30 czerwca do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego komendanta uzupełnień. Z kolei przyszli podoficerowie korpusu sił powietrznych i korpusu przeciwlotniczego wnioski tą samą drogą składać mogą do 14 sierpnia.

Ministerstwo zwiększyło o 15 ogólny limit miejsc, poprzez utworzenie dodatkowej grupy szkoleniowej o specjalności cyberbezpieczeństwo. Tegoroczne szkolenia będą realizowane w dwóch szkołach podoficerskich. Ogółem szkolonych będzie 315 przyszłych podoficerów.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych szkoliła będzie 200 osób w korpusach osobowych sił powietrznych i przeciwlotniczym. Najliczniejszą z grup będzie grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza – 150 osób. 40 przyszłych podoficerów kształciło się będzie w grupie osobowej przeciwlotniczych zestawów rakietowych. W grupach osobowych ruchu lotniczego i radiotechnicznej w Dęblinie szkolić się będzie po pięciu przyszłych podoficerów.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu szkoliła będzie w 2020 roku ogółem 115 osób w następujących grupach osobowych:

 • kryptologii – 18 osób;
 • cyberbezpieczeństwa – 15 osób (nowa grupa i zwiększenie limitu przez MON);
 • rozpoznania i zakłóceń elektronicznych – 30 osób;
 • pielęgniarstwa – 10 osób;
 • ratownictwa medycznego – 20 osób;
 • orkiestr i zespołów estradowych – 22 osoby.

 

Uruchomienie szkolenia podoficerów w korpusach kryptologii i cyberbezpieczeństwa oraz rozpoznania i walki elektronicznej na bazie Szkoły Podoficerskiej Wojska Lądowych w Poznaniu rodzi pytania o jej gotowość i potencjał w zakresie szkolenia specjalistycznego. Pamiętajmy jednak, że 31 grudnia 2010 roku rozformowano Szkołę Podoficerską w Zegrzu. Aktualnie w tym garnizonie działa Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkoła Podoficerska Wojsk Obrony Terytorialnej SONDA.

 

Komentarz NCBC

Komentarz w sprawie uruchomienia nowej grupy i zwiększenia limitu w korpusie kryptologii i cyberbezpieczeństwa redakcja Defence24 uzyskała z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Oto jego treść:

Zasadniczym celem działalności szkół podoficerskich jest przygotowanie ich absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych[1]. Bazowy program kształcenia określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojskową[2] wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, a szkolenie specjalistyczne jest podstawą do realizacji takiego szkolenia, którego celem jest nadanie specjalności wojskowej.   

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu otrzymała limit miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w grupie osobowej kryptologii (29A) 18 miejsc oraz w grupie osobowej cyberbezpieczeństwa (29B) 15 miejsc[3].

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (przypisy) w 2020 roku szkolenie podstawowe będzie realizowane w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu natomiast szkolenie specjalistyczne - zakończone uzyskaniem specjalności w grupie osobowej kryptologii - realizowane będzie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Z uwagi na przydzielony limit szkolenia w grupie osobowej cyberbezpieczeństwa obecnie trwają uzgodnienia co do miejsca realizacji szkolenia specjalistycznego[4].

W związku z realizacją procesu ukompletowania stanowisk służbowych podoficerów młodszych w obszarze cyberbezpieczeństwa w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Centrum Operacji Cybernetycznych, jak również w celu zabezpieczenia potrzeb formowanych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, konieczne jest wykorzystanie wszelkich możliwych sposobów pozyskania kandydatów w tym absolwentów Szkół Podoficerskich po ukończeniu szkolenia wojskowego zakończonego egzaminem na podoficera w unikalnym i deficytowym korpusie osobowym, jakim jest kryptologia i cyberbezpieczeństwo (29).

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany Decyzji Nr 2O4IMON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera i dopisanie limitu 15 miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera, przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w grupie osobowej 29B (cyberbezpieczeństwa).

Z uwagi na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP związanych z domeną operacyjną cyberprzestrzeni, w kolejnych latach planuje się kontynuację tej formy pozyskiwania zasobów osobowych dla potrzeb  ukompletowania stanowisk służbowych podoficerów młodszych w obszarze kryptologii i cyberbezpieczeństwa, natomiast wielkości limitów miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera będą ustalane w zależności od bieżących potrzeb formowanych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych RP.

 Podstawa prawna

[1] Zgodnie z § 3. Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich

[2] § 5. ww. rozporządzenia

[3] Zgodnie z Decyzją Nr 204/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

[4] Zgodnie z Decyzją Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2020 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

Reklama

Komentarze (3)

 1. Gal

  Dramat!!! Czy nikt nie zauważył ile osób będą szkolić do orkiestr (22) a ile w bardziej potrzebnych specjalizacjach? Ale przecież mamy największą orkiestrę w NATO!!!

 2. Kola

  Kiedy wracają szkolenia dla oficerów rezerwy?

 3. Olo

  Ktoś wie kiedy ruszają egzaminy na podoficerów dla żołnierzy? Bo w artykule mowa o terminach ale dla środowiska cywilnego.

  1. Dr

   Pierwszy tydzień października w SPSP

  2. Z tego co wiem to od 15 czerwca kolega jedzie do Ustki

  3. Lewy

   Rozumiem że egzaminy wstępne już będą.. tj. Egzamin z wf i reszta i dopiero learning

Reklama