Reklama

Siły zbrojne

Wiceadmirał Kabanenko w Sztabie Generalnym

Wiceamirał Kabanenko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego - fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego
Wiceamirał Kabanenko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego - fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego

Udział żołnierzy ukraińskich w operacji ISAF po 2014 r. oraz współpraca szkoleniowa polskiej i ukraińskiej armii w 2013 r. były głównymi tematami spotkania zastępców szefów Sztabów Generalnych Sił Zbrojnych RP i Ukrainy.16 listopada br. w Sztabie Generalnym WP odbyło się spotkanie przebywającej
w Polsce z trzydniową wizytą delegacji Ukraińskich Sił Zbrojnych. Wiceadmirała Igora Kabanenko, I zastępcę szefa Sztabu Generalnego SZ Ukrainy powitał generał Mieczysława Cieniuch, szef Sztabu Generalnego WP. Po części oficjalnej delegacja ukraińskich oficerów udała się na spotkanie robocze któremu przewodniczył gen. broni Mieczysław Gocuł, I zastępca szefa SG WP.

W ramach rozmów bilateralnych wymieniono doświadczenia m.in. w zakresie transformacji obu armii, a także udziału żołnierzy w misjach stabilizacyjnych i pokojowych. Przedstawiciele poszczególnych zarządów zapoznali stronę ukraińską z propozycją udziału w planowanych na rok 2013 ćwiczeniach poligonowych i kursach w tym językowych w Akademii Obrony Narodowej. I zastępca szefa SG Ukrainy został zapoznany również ze stanem prac nad formowaniem Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej (LITPOLUKRBRIG). Zwracając się do generała Gocuła wiceadmirał Kabanenko zaproponował (…) serię wykładów przedstawicieli Sztabu Generalnego WP w ukraińskim odpowiedniku Akademii Obrony Narodowej. Jej celem ma być zapoznanie ukraińskiej kadry dowódczej z polskimi doświadczeniami m.in. z udziału w misji w Afganistanie, transformacji i profesjonalizacji SZ RP, a także programowania ich rozwoju.

Po zakończeniu rozmów w Sztabie Generalnym WP wiceadmirał Igor Kabanenko udał się ma spotkanie z Robertem Kupieckim, Podsekretarzem Stanu ds. Polityki Obronnej w MON. W czasie pobytu delegacja ukraińska odwiedzi m.in. Dowództwo Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej i 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie, a także zakłady w Świdniku.

***


Podstawą współpracy resortów obrony RP i Ukrainy jest porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej RP, a Ministerstwem Obrony Ukrainy o współpracy w dziedzinie wojskowej podpisane 3 lutego 1993 r. w Kijowie. Polsko-ukraińska współpraca wojskowa ma charakter wielowymiarowy, a kontakty bilateralne uzupełniają zaawansowane wielostronne formy współdziałania. Polska jest zainteresowana wprowadzeniem elementów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony do współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego. Współpraca Sztabów Generalnych WP i SZ Ukrainy prowadzona jest m.in. poprzez utrzymywanie regularnych kontaktów szefów sztabów, a także wymianę grup stażystów w ramach realizowanego przez DWSZ programu stażu w MON (rocznie 5 oficerów). W ramach regularnej współpracy bilateralnej prowadzone są rozmowy sztabowe m.in. zarządów planowania strategicznego, konsultacje służb topograficznych i meteorologicznych, walki radioelektronicznej, operacji psychologicznych, mobilizacji i rozwinięcia SZ, systemów dowodzenia i łączności oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Struktury SG WP zaangażowane są w prace nad tworzeniem trójstronnej brygady LITPOLUKRBRIG.

Zespół Prasowy SGWP
Reklama

Komentarze

    Reklama