Reklama

Siły zbrojne

Ważna zmiana w Sztabie Generalnym

Fot. Keres 40/CC BY-SA 4.0
Fot. Keres 40/CC BY-SA 4.0

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zastąpi on dotychczas piastującego tę funkcję gen. bryg. Jana Rydza.

Powołanie gen. bryg. Arkadiusza Szkutnika na stanowisko szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia nastąpiło na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka z 3 sierpnia 2020 roku. Dotychczas generał Szkutnik pełnił funkcję dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy baterii, a następnie dowódcy baterii przeciwlotniczej i dowódcy baterii technicznej w 75. pułku artylerii przeciwlotniczej. W 1997 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Obrony Narodowej, objął stanowisko szefa obrony przeciwlotniczej 6. Brygady Kawalerii Pancernej, następnie dowódcy dywizjonu przeciwlotniczego 6. Brygady Kawalerii Pancernej oraz szefa sztabu 3. Pułku Przeciwlotniczego. Po ukończeniu podyplomowych studiów Strategiczno-Operacyjnych został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Analiz Użycia Wojsk Specjalnych, Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej w Zarządzie Planowania Operacyjnego - P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie Szefa Oddziału Rodzajów Sił Zbrojnych w Zarządzie Planowania Operacyjnego i Szkolenia - P3/P7. Ukończenie w 2016 r. podyplomowych studiów Polityki Obronnej poskutkowało wyznaczeniem na stanowisko Szefa Zarządu Operacyjnego — Zastępcy Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 sierpnia 2018 r. wyznaczony na stanowisko dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Generał Szkutnik wielokrotnie realizował zadania poza granicami kraju, m.in. w ramach I Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (na stanowisku starszego oficera ARMY AVIATION w TOC MND CS), dowodził XVIII Zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w KOSOWIE, uczestniczył w IV i XIII Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Islamskiej Republice Afganistanu (stanowiska Szefa Zespołu Oficerów Łącznikowych CJTF - 101 BAGRAM oraz Asystenta Dowódcy TFWE GHAZNI). W roku 2013 za dokonanie bohaterskiego czynu na polu walki, podczas ataku rakietowego (24 sierpnia), a następnie kompleksowego ataku rebeliantów na bazę GHAZNI (28 sierpnia), odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W okresie służby wojskowej odznaczony i wyróżniony.

Dotychczasowy szef zarządu P3/P7, gen. bryg. Jan Rydz, przed objęciem wspomnianego stanowiska w 2018 roku dowodził w latach 2016-2018 roku 1 Brygadą Pancerną w Wesołej. Wcześniej gen. Rydz dowodził m.in. 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną i 9 Brygadą Kawalerii Pancernej, był też pełniącym obowiązki dowódcy, zastępcą dowódcy, szefem sztabu i dowódcą batalionu czołgów w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Reklama

Komentarze

    Reklama