Reklama

Siły zbrojne

USA wspierają Ukrainę w zwalczaniu dronów

Fot. U.S. Army
Fot. U.S. Army

Jak poinformował Departament Obrony USA, w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) przekazany ma zostać drugi już z kolei w tym roku pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jego głównym celem jest wzmocnienie ukraińskich sił zbrojnych w zakresie integralności i bezpieczeństwa kraju, a także zwiększenia interoperacyjności z siłami NATO.

Łączna wartość wspomnianego wsparcia sprzętowego USA to ok. 150 mln USD. Zostanie ono sfinansowane z budżetu Pentagonu na rok fiskalny 2021. Pakiet ma pozwolić na zwiększenie siły rażenia i świadomości sytuacyjnej oraz usprawnienia dowodzenia i kontroli. W tym celu dostarczone mają zostać m.in. radary rozpoznania artyleryjskiego, bezzałogowe statki powietrzne, zaawansowane systemy łączności, systemy antydronowe, sprzęt do wojskowej ewakuacji medycznej, a także pakiet szkolenia i sprzętu poprawiający bezpieczeństwo operacyjne i zdolności baz ukraińskich sił powietrznych.

Pierwszy tegoroczny pakiet z USA, o łącznej wartości 125 mln USD, został ogłoszony 1 marca 2021 roku, a bieżący opisany wyżej stanowi jego uzupełnienie. W ramach pierwszego pakietu dostarczone miały zostać uzbrojone łodzie patrolowe Mark VI, radary rozpoznania artyleryjskiego, wyposażenie taktycznego, wsparcie dla zobrazowania satelitarnego i możliwości analizy tych informacji, a także sprzęt wsparcia wojskowej opieki medycznej oraz procedur ewakuacji rannych z pola walki.

image
Reklama

Sprzęt trafi na Ukrainę w związku z dokonaniem przez ten kraj wymaganych postępów (poświadczonych przed Departament Stanu USA) w kluczowych reformach obronnych na rok 2021. Mają one na celu: lepsze dostosowanie ukraińskiego systemu obronny państwa do podstawowych zasad demokratycznej kontroli cywilnej nad wojskiem przyjętych w NATO, przyjęcie strategii przemysłu obronnego w celu lepszego wsparcia ukraińskich sił zbrojnych, wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej państwa, zwiększenie wydajności i przejrzystości cyklu zamówień obronnych, a także przyśpieszenia reform zarządzania zasobami ludzkimi w celu dostosowania ukraińskiej armii do standardów zachodnich.

Jak dotąd USA przeznaczyło na bezpłatną pomoc wojskową, począwszy od 2014 roku, od momentu aneksji Krymu i wybuchu wojny hybrydowej na wschodzie Ukrainy, kwotę ponad 2,5 mld USD. Wsparcie to ma na celu wzmocnienie strategicznego partnerstwa amerykańsko-ukraińskiego w dziedzinie obronności, a także wzmocnie ukraińskiej armii. Dodatkowo ma to pozwolić także na wsparcie tego kraju we wdrażaniu programu reform, a także docelowo dołączenie do wspólnoty euroatlantyckiej. Co warte podkreślenia obecny gabinet nowego prezydenta USA zapewnił o chęci utrzymania pomocy ekonomiczno-militarnej dla Kijowa w najbliższych latach.

Reklama

Komentarze

    Reklama