Siły zbrojne

Udoskonalenie systemu szkolenia Wojska Polskiego priorytetem MON

Gen. Franciszek Kochanowski i min. Mroczek podczas posiedzenia sejmowej KON - fot. MON.
Gen. Franciszek Kochanowski i min. Mroczek podczas posiedzenia sejmowej KON - fot. MON.

12 września br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej sekretarz stanu Czesław Mroczek stwierdził, że jednym z priorytetów MON jest udoskonalenie dotychczasowego szkolenia w wojsku.Charakteryzując obecny system szkolenia, minister Mroczek podkreślił, że ze względu na międzynarodowe zobowiązania Polski, szczególną wagę przywiązuje się do szkolenia tych jednostek, które są angażowane do ich realizacji, np. jednostek wydzielanych do operacji podejmowanych przez siły odpowiedzi NATO oraz Grupy Bojowe Unii Europejskiej.

Odnosząc się do sposobu szkolenia i rekrutacji rezerw ludzkich, minister Mroczek zaznaczył, że (…) w korpusie szeregowych zawodowych mamy coraz większy odsetek ludzi z wyższym wykształceniem. (…) Są to ludzie „z potencjałem” i nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tej grupy wyłonili się przyszli podoficerowie i oficerowie.

Z kolei, Szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Franciszek Kochanowski zwrócił uwagę, że ze względu na wciąż nowe i szybko zmieniające się wyzwania współczesnego świata, system szkolenia wojsk musi być systemem otwartym i elastycznym, który będzie uwzględniał zachodzące zmiany i z wyprzedzeniem reagował na wyzwania.Z tego powodu w jego kształtowaniu staramy się korzystać z doświadczeń innych armii – dodał gen. Kochanowski.

W tym kontekście należy przypomnieć, że wciąż nie ma rozstrzygnięcia w sprawie zaawansowanego szkolenia lotniczego. Rozpisany w 2011 r. przetarg na 16 maszyn szkoleniowo-bojowych anulowano. Nowego przetargu ciągle nie rozpisano, a według MON  dostawa samolotów przewidywana jest w latach 2015 – 2017 – wówczas kończą się umowy na szkolenie pilotów F-16 w USA.

Szacunkowe roczne nakłady na szkolenie w Siłach Zbrojnych RP wynoszą ok. 3,6 mld zł. W tegorocznym budżecie MON na 2012 r. (29,5 mld) stanowi to 12%.

(MMT)

Komentarze