Reklama

Siły zbrojne

Terytorialsi szkolą leśników

Fot. CSWOT
Fot. CSWOT

Wojska Obrony Terytorialnej po raz pierwszy przeprowadziły kompleksowe szkolenie wojskowe pracowników Straży Leśnej. W najbliższej przyszłości planowana jest dalsza współpraca i wspólne szkolenia obu tych formacji.

Jak poinformował oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej ppor. Krzysztof Wójcik, wspomniane szkolenie odbyło się w dniach 21-25 czerwca br. w Tucholi i było realizowane przez instruktorów Centrum Szkolenia WOT. Podstawą dydaktyczną dla przeprowadzenia kursu dla wybranej grupy leśników był autorski program szkolenia, który specjalnie opracowało wspomniane Centrum i wypróbowano go po raz pierwszy. W II RP przed 1939 rokiem analogiczne szkolenia wojskowe leśników były prowadzone regularnie, dzięki czemu wykazali oni duże zaangażowanie w trakcie II wojny światowej.

W skład elementów wspomniane szkolenia weszły elementy takie jak: zapoznanie się z wyposażeniem i środkami ogniowymi wykorzystywanymi przez żołnierzy WOT, szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem broni długiej i krótkiej, taktyka, szkolenie saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność i medycyny pola walki.

Celem przeprowadzonego szkolenia było budowanie rezerw osobowych, tak aby w przypadku konfliktu zbrojnego, leśnicy dokładnie rozumieli zadania jakie będzie realizowało wojsko w terenie lesistym. Dzięki tym zajęciom, leśnicy zyskali wiedzę na temat funkcjonowania Sił Zbrojnych RP i możliwości wykorzystania własnych doświadczeń i znajomości terenu do wspierania działań podejmowanych przez wojsko. Ponadto, co jest bardzo istotne - leśnicy będą mogli być delegowani do pododdziałów, w roli niejako „przewodnika lasu”, co znacząco ułatwi wojsku np. przemieszczanie się czy wystawianie punktów obserwacyjnych.

- Komendant CS WOT płk Krzysztof Leszczyński 

W rozmowie z Defence24.pl Komendant Centrum Szkolenia WOT płk Krzysztof Leszczyński stwierdził też, że w czasie mobilizacji leśnicy są odpowiedzialni za nadzór nad obszarami leśnymi, które stanowią znaczną część terytorium naszego państwa. Dodatkowo odpowiadają za funkcjonowanie Jednostek Lasów Państwowych, których głównym zadaniem jest wsparcie wojska w konflikcie zbrojnym. W czasie jego trwania na mocy wewnętrznych regulaminów leśnicy mają ściśle określone zadania, a część z nich jest na ten czas reklamowana od służby wojskowej. Z kolei wojsko wykorzystuje ich umiejętności takie jak znajomość terenu w wymiarze praktycznym.

Komendant CSWOT płk Krzysztof Leszczyński. Fot. CSWOT.
Komendant CSWOT płk Krzysztof Leszczyński. Fot. CSWOT.

Zorganizowane przez CSWOT szkolenie, było pierwszym elementem budowania całego systemu szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wszystkie te działania są realizowane na podstawie nawiązanej współpracy pomiędzy Komendantem Centrum Szkolenia WOT a Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych i Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Tucholi.

image
Fot. CSWOT.

Docelowo podobne szkolenia mają być prowadzone przez poszczególne Brygady OT w ich regionach z udziałem lokalnych leśników, a Centrum Szkolenia WOT realizowałoby ogólnokrajowe szkolenia straży leśnej.

Szkolenie zrealizowane zostało na bardzo wysokim poziomie. Zajęcia te pozwoliły nam w praktyce zrozumieć jak będą wyglądały nasze zadania po ogłoszeniu mobilizacji. Jestem bardzo zadowolony, że zrealizowane szkolenie pozwoliło nam połączyć dotychczasową wiedzę teoretyczną z praktyką. Żołnierze CSWOT w pełni zobrazowali nam działanie Sił Zbrojnych RP jak i działania nas jako leśników w czasie konfliktu militarnego

- strażnik leśny z Nadleśnictwa Osie Włodzimierz Wiśniewski

Dodatkowo Centrum rozpoczęło pilotażowe szkolenie wojskowe w technikum leśnym w Tucholi, gdzie uczniowie szkół średnich są zapoznawani z wyposażeniem wojskowym i podstawami działania bojowego. Obecnie trwa nawiązywanie współpracy z oddziałami Wyższej Szkoły Leśnej, gdzie w ramach programu „Legii Akademickiej” będą szkoleni przyszli leśnicy i potencjalni przyszli żołnierze. Dzięki podjęciu takich działań ma być możliwe rozwinięcie i wprowadzenie kolejnych zaawansowanych elementów szkolenia wojskowego realizowanego w ramach „Legii Akademickich”.

image
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama