Reklama

Siły zbrojne

Terytorialsi ćwiczyli ratownictwo lotnicze

Autor. DWOT

Symulacja wypadku śmigłowca, poszkodowani żołnierze to tylko jeden z scenariuszy ćwiczenia realizowanego na potrzeby kursu Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych. Ćwiczenie odbyło się w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Uczestniczyli w nim żołnierze z różnych Brygad OT z rejonu całego kraju.

Reklama

Priorytetem służby ASAR jest udzielanie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, a także innym osobom poszkodowanym w zdarzeniach lotniczych. Do działań poszukiwawczych i ratowniczych mogą zostać wezwane między innymi NZPR (Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze) z Wojsk Obrony Terytorialnej. NZPR realizując działania wspierające na rzecz służby ASAR przygotowane są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych m.in.. poprzez odnalezienie miejsca wypadku oraz osób zaginionych oraz udzielenie im pierwszej pomocy. – powiedział płk Przemysław KUBICKI, szef Taktycznego Centrum Operacyjnego.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Szkolenie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych zrealizowane zostało w dniach od 24 do 28 kwietnia 2023. Jego kluczowym momentem było przeprowadzenie symulacji wypadku śmigłowca, w ramach którego uruchomiony został NZPR z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. Po przybyciu na miejsce do zadań Terytorialsów należało m.in. ustalenie miejsca wypadku, znalezienie poszkodowanej załogi, udzielenie pierwszej pomocy, nawiązanie łączności, wezwanie transportu medycznego i udział w ewakuacji rannych drogą powietrzną do szpitala.

Autor. DWOT

Uczestnicząc w kursie mamy możliwość ujednolicenia dotychczasowych procedur, wspólnej wymiany doświadczeń, a także obejrzenia symulacji działania NZPR w sytuacji wystąpienia wypadku śmigłowca. Przygotowana przez CSWOT pozoracja pokazuje nam z jak licznymi obrażeniami poszkodowanych możemy mieć do czynienia w przypadku wystąpienia takiej katastrofy. To działanie pokazuje nam jak ważne są nasze umiejętności i przygotowanie do działania. - dodał żołnierz z 12 Wielkopolskiej Brygady OT.

Czytaj też

Pięciodniowe szkolenie NZPR prowadzone jest przez instruktorów Centrum Szkolenia WOT oraz z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W czasie zajęć kursanci zyskują zarówno wiedzę teoretyczną, jak również mają możliwość praktycznego przećwiczenia procedur poszukiwawczych.

ppor. Krzysztof WÓJCIK Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT

Reklama

Komentarze

    Reklama