Reklama

Siły zbrojne

Szwecja i Finlandia - współpraca materiałowa na rzecz obronności

Fot. Szwedzkie Siły Zbrojne, www.forsvarsmakten.se
Fot. Szwedzkie Siły Zbrojne, www.forsvarsmakten.se

Szwecja i Finlandia, rozumiejąc potrzeby współpracy obronnej obu państw w kolejnych latach, dążą do zwiększenia relacji w zakresie zaplecza materiałowego. Tym samym, chcą osiągnąć zarówno oszczędności finansowe, ale również uzyskać lepszy efekt interoperacyjności w przypadku wspólnych działań obronnych.

Szwedzko-fińska współpraca obronna uzyskała kolejny element w zakresie jej systematycznego pogłębiania. Szwedzka Administracja ds. Materiałów Obronnych uzyskała bowiem autoryzację od władz do podjęcia prac nad programami wspólnego pozyskiwania niezbędnych dla obronności obu państw materiałów, ich odstaw oraz usług z nimi powiązanych. Szwedzi i odpowiednik wspomnianej agencji już po stronie Finlandii mają opierać się przy tym na porozumieniu Nordefco (Nordefco) oraz zasadach ustanowionych w ramach Szwedzko-Fińskiej Współpracy Obronnej (FISE).

Dla obu stron ma to być potencjalne strategiczne ułatwienie w zakresie utrzymania dostaw oraz usług z nimi związanych, jeśli chodzi o czas pokoju, kryzysu, a nawet  w toku możliwego zmagania się z konfliktem zbrojnym. Żeby lepiej poznać możliwości współpracy oraz nakreślić niezbędną przestrzeń, gdzie oba państwa mogłyby wspólnie zapewniać sobie niezbędne materiały względem potrzeb obronnych, najwyżsi rangą szwedzcy i fińscy wojskowi mają odbyć niezbędne rozmowy dwustronne.

Oficjalnie podkreśla się przy tym, że wspomniane Szwecja i Finlandia, wysoce zintensyfikowały w ostatnich latach współpracę w dziedzinie obronności. Kooperacja na szczeblu operacyjnym, obejmuje wspólne planowanie mające na celu umożliwienie podejmowania działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Tym samym, tak rozległa współpraca operacyjna pomiędzy siłami zbrojnymi generuje z kolei potrzebę szerokiej współpracy w obrębie zasobów, w tym sprzętu wojskowego. W ramach Nordefco i FISE państwa omawiały m.in. plany zakupowe, wymianę informacji i inne możliwości współpracy w zakresie wyposażenia. Jednocześnie, już wcześniej realizacja wspólnych zamówień między państwami w zakresie materiałów i dostaw oraz usług związanych z tym materiałem została wskazana jako kluczowy obszar pogłębiania współpracy w dziedzinie obronności.

Zarządzający wspomnianą szwedzką agencją, Göran Mårtensson, miał przy tym zaznaczyć, że korzyści ze wspólnych zamówień między państwami są liczne. Dotyczą one spraw finansowych, gdzie wiele można osiągnąć poprzez większy zakres zamówień przy zakupie. Jak również w związku np. z konserwacją lub późniejszym dalszym rozwojem, będącym pochodną wspólnych zakupów i działań. Duże znaczenie ma również możliwość pogłębienia efektywności w zakresie współpracy sprzętowej i interoperacyjności w jego działaniu.

 (JR)

Reklama

Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama