Siły zbrojne

Szkolenie dowództw sił specjalnych NATO w Krakowie

Foto. M. Dulewicz via DKWS
Foto. M. Dulewicz via DKWS

W Krakowskim Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych odbyło szkolenie SOCC Staff Course - podstawowy kurs sztabowy przeznaczony dla personelu dowództw sił specjalnych. Odbył się on w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez Dowództwo Operacji Specjalnych NATO (NSHQ).

Jak podaje Wydział Prasowy DKWS, w czasie odbywającego się w dniach 11-15 kwietnia kursu, szkoliło się kilkudziesięciu oficerów sił specjalnych z ośmiu państw NATO i ich partnerów spoza Sojuszu, tj. z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Wraz z nimi szkolili się oficerowie z Polski, Litwy, Rumunii, Niemiec i USA. Uczestnicy kursu mogli zapoznać się z natowską doktryną operacji specjalnych, sposobem organizacji Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych oraz podstawową terminologią i procedurami stosowanymi w działalności operacyjno-sztabowej.

Szkolenie realizowano w formie wykładów, dyskusji i praktycznych ćwiczeń. Rolę wykładowców pełnili brytyjscy i fińscy oficerowie z tzw. mobilnego zespołu edukacyjnego NSHQ.

Organizacja tego kursu w Polsce, w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, potwierdza i wzmacnia naszą rolę regionalnego lidera w obszarze wojsk specjalnych. Możliwość uczestnictwa w tym kursie żołnierzy sił specjalnych Gruzji to także przykład praktycznej implementacji zobowiązań strony polskiej wynikających z podpisanej kilka dni temu bilateralnej umowy o współpracy wojsk specjalnych Gruzji i Polski

płk Marcin Szymański, Szef Sztabu DKWS

W opinii zespołu kierującego kursem pierwsza „polska edycja" organizowanego pod auspicjami NSHQ SOCC Staff Course ma charakter pilotażowy, ale wszystko wskazuje na to, iż Dowództwo Operacji Specjalnych NATO będzie organizowało cyklicznie część swojej oferty szkoleniowej właśnie w krakowskim DKWS. Polskie Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych dysponuje bardzo dobrą bazą logistyczną i szkoleniową do organizacji tego typu przedsięwzięć – stwierdził dyrektor kursu - szef zespołu MET.    

NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) – Dowództwo Operacji Specjalnych NATO zlokalizowane w belgijskim Mons, jest najważniejszym organem dowódczym odpowiedzialnym za dowodzenie i transformację sił specjalnych oraz wykonywanie operacji specjalnych z poziomu NATO. Blisko współpracuje z dowódcami sił specjalnych państw sojuszniczych oraz z innymi europejskimi organizacjami np.: Unią Europejską. W kwaterze pełnią służbę żołnierze sił specjalnych Sojuszu, w tym oficerowie polskich Wojsk Specjalnych. Aktualnie Dowódcą NSHQ jest amerykański generał broni Marshall B. Webb.

Komentarze