Reklama

Siły zbrojne

Szef MON o zmianach w Agencji Mienia Wojskowego

Fot. ppor. Robert Suchy/DKS MON
Fot. ppor. Robert Suchy/DKS MON

Funkcjonowanie rozpoczęła nowo utworzona Agencja Mienia Wojskowego, dziedzicząca nazwę po swej poprzedniczce, powstałej z połączenia z Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Z tej okazji w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z nowym prezesem AMW Piotrem Sadochem, a także kierownictwem zarządu oraz pracownikami agencji. W czasie spotkania wicepremier Siemoniak podziękował podsekretarzowi stanu Maciejowi Jankowskiemu, odpowiadającemu za fuzję obu agencji, za nadzór nad ich połączeniem. Przypomniał też cel, jaki przyświecał konsolidacji obu agencji:

Fuzje są trudne, ale przynoszą dobre rezultaty. Zależy nam, by efektywność działań wynikała ze wzajemnej synergii i konsolidacji.

Wicepremier Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej.

Zgodnie ze słowami nowego prezesa AMW "lepiej skoordynowana, łatwiejsza w nadzorze i pozbawiona dublujących się uprawnień agencja nie będzie musiała już konkurować w poszukiwaniu nabywców na oferowane nieruchomości.(…) Bogate doświadczenie obu instytucji, znajomość rynku oraz wspólna oferta to szansa na dotarcie do szerszego grona potencjalnych inwestorów..."

Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zostały połączone w jedną instytucję na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., która weszła w życie w dniu 1 października 2015 r. Zdaniem MON połączenie obu agencji było uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie, ponieważ obie agencje działały niezależnie mimo wypełniania podobnych zadań. Nowa instytucja zachowała nazwę Agencji Mienia Wojskowego, ale podmiotem przejmującym jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, mająca bardziej rozbudowane struktury.

Nowa Agencja Mienia Wojskowego (AMW) będzie zajmować się budową żołnierskich mieszkań, a także sprzedażą niepotrzebnych wojsku nieruchomości, sprzętu i uzbrojenia. AMW będzie budować domy mieszkalne dla żołnierzy, a także zajmować się remontem budynków należących do wojska wraz z otaczającą je infrastrukturą.

Agencja Mienia Wojskowego będzie mogła współpracować z przedsiębiorstwami w dziedzinie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Za zgodą ministra obrony narodowej będzie także mogła nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie w celu przekazania ich MON lub jednostkom podległym i nadzorowanym przez ministra. Ministerstwo Obrony Narodowej uzyska więc możliwość wsparcia za pomocą AMW przedsiębiorstw realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa Państwa. Zadaniem nowej Agencji będzie także przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zarządzanie sprzętem i uzbrojeniem uznanym za zbędnym przez resort.

 

Reklama

Komentarze (1)

  1. 123

    swietnie, nareszcie profesjonali sci beda rozporzadzac majatkiem wojska. brawo.

Reklama