Reklama

Siły zbrojne

Sprzęt do naprawy lotnisk poszukiwany

Autor. 33 BLTr

Powidzka 33. Baza Lotnictwa Transportowego ogłosiła przetarg na dostawę sprzętu do serwisu nawierzchni lotniskowych. Zostanie on dostarczony dla jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk. Sprzęt jest ważny do odtwarzania zdolności operacyjnych lotnisk na wypadek przeprowadzonego napadu powietrznego na tego typu krytyczną infrastrukturę.

Reklama

W ogłoszeniu zamieszczonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej czytamy, że 33. Baza Lotnictwa Transportowego poszukuje maszyn do budowy i remontu sztucznych nawierzchni lotniskowych oraz do utrzymania lotnisk dla JW 3918 (Jarocin). Poszukiwane są takie maszyny jak urządzenia do naprawy nawierzchni betonowych, malowarki, wypalarki i zalewarki. W zadaniu pierwszym, tj. dotyczącym dostaw maszyn do naprawy nawierzchni, wymienia się urządzenia tj. myjki ciśnieniowe (2 sztuki), samojezdne piły do cięcia betonu (4 szt. z tarczami o min średnicy tarczy tnącej 650 mm i 2 szt. z tarczami 350 mm), spalinową zagęszczarkę płytową, spalinową przecinarkę do cięcia betonu (3 szt.), przenośny agregat 4kV, ręczną spalinową piłę do cięcia betonu z wózkiem samojeznym i piłę spalinową do cięcia nawierzchni betonowych, elektryczny młot udarowy, stoły do cięcia kostki (2 szt.) i młoty udarowo-obrotowe z osprzętem (4 szt.). Odnośnie trzeciego zadania, tj. dostawy wypalarek i zalewarek, to wojsko poszukuje dwóch gazowych sztuk wypalarek do pęknięć.

Reklama

Do powyższych urządzeń zlecający zamówienia zawarł dokładne wymagania, jakie musi spełniać oferowane osprzętowanie i wyposażenie dodatkowe wraz z dokumentacją (instrukcje obsługi, katalog części zamiennych, kartę gwarancyjną i wykaz krajowych punktów serwisowych).

Czytaj też

Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty mogą składać oferty do 11 sierpnia bieżącego roku do godziny 10:00. Po upływie godziny nastąpi ich otwarcie. Kryterium wyboru najlepszych ofert jest ekonomiczne w postaci możliwie jak najniższej ceny (waga 90) i przedłużonego (ponad podstawowe 24 miesiące) czasu trwania gwarancji (waga 10). Wykonawcy poszczególnych zadań są zobowiązani do dostawy urządzeń w ciągu 75 dni od momentu podpisania umowy. Miejscem realizacji wszelkich dostaw jest wspomniana w tekście powidzka baza.

Reklama

Jednostka Wojskowa w Jarocinie, tudzieź 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk jest logistycznym pododdziałem remontowym przeznaczonym do realizacji przedsięwzięć zabezpieczenia lotniskowego na szczeblu operacyjnym. Umożliwia odtwarzanie zdolności eksploatacyjnej uszkodzonych dróg startowych i dróg kołowania oraz umocnionych stref rozśrodkowania samolotów poprzez likwidację skutków uderzeń przeciwnika. Jak czytamy dalej z oficjalnej strony 16brl: "Do podstawowych zadań batalionu należy prowadzenie bieżącej działalności orgnizacyjno-szkoleniowej oraz realizacja nakazanych zadań w okresie przebywania pododdziałów na zadaniowych zgrupowaniach poligonowych, utrzymanie pełnej sprawności technicznej SpW, zapewnienie warunków do sprawnego powołania rezerw osobowych - utrzymanie w gotowości systemu łączności i dowodzenia."

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama