Reklama

Siły zbrojne

Roztopy i nasilające się ulewy – UWAGA POWÓDŹ !!!

Żołnierze "Niebieskich Beretów" ćwiczą reagowanie kryzysowe - fot. st. chor. Marcin Lasoń
Żołnierze "Niebieskich Beretów" ćwiczą reagowanie kryzysowe - fot. st. chor. Marcin Lasoń

Roztopy, zjawiska lodowe oraz nasilające się opady deszczu połączone z porywistym wiatrem i wysoki stan Morza  Bałtyckiego w północno zachodniej części kraju. Najgorsze zestawienie pogodowe jakie mogą sobie wyobrazić mieszkańcy województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego.Groźba katastrofalnego zagrożenia stanowi sygnał do podjęcia działania przez sztaby kryzysowe przy urzędach wojewódzkich. Na szczęście, zwłaszcza dla mieszkańców to tylko założenie prognozy pogody do ćwiczenia epizodycznego 12.  Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej , w ramach którego ćwiczy zespół operacyjny 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża.

W dniach 12 -13 lutego 2013 roku żołnierze Zespołu Operacyjnego , kierowanego przez  płk dypl. Rafała Ostrowskiego- zastępcę dowódcy 7 BOW wzięli udział w ćwiczeniu na temat
„Planowanie i prowadzenie działań przez siły wydzielane z JW. 12 DZ do zadań reagowania kryzysowego we współdziałaniu z układem pozamilitarnym”. Celem ćwiczenia jak określił dowódca 7 BOW płk dypl. Sławomir Kowalski,  jest doskonalenie funkcjonowania elementów systemu reagowania kryzysowego w planowaniu przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków.

Zadania jakie wykonują żołnierze „Niebieskich Beretów” podczas takich jak to ćwiczeń to przede wszystkim:

  • zgrywanie zespołu operacyjnego w realizacji zadań i użycia wojsk w sytuacjach kryzysowych, zagrożeń niemilitarnych

  • przygotowanie, kierowanie i koordynowanie zadań zabezpieczenia logistycznego przemieszczenia i działań pododdziałów 7 BOW w operacjach kryzysowych

  • wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem sił i środków łączności

  • zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniu i rozwoju sytuacji kryzysowej

  • wymiana doświadczeń ze specjalistami reagowania kryzysowego z centrów przy urzędach miast: Słupska, Lęborka i Trzebiatowa.


Jak podkreślił szef sekcji operacyjnej 7 Brygady Obrony Wybrzeża mjr Paweł Kubów, cykliczność tych ćwiczeń jest bardzo ważna. Podtrzymywanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych w czasie pokoju jest jednym z najważniejszych zadań żołnierzy „Niebieskich Beretów”. Ktoś musi czuwać by ktoś  inny mógł spać spokojnie.

kpt. Karolina Krzewina- Hyc
Reklama

Komentarze

    Reklama