Reklama

Siły zbrojne

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT przedłużona do 2 lipca

Fot: WAT
Fot: WAT

Kandydaci na studia wojskowe mogą ubiegać się o przyjęcie do Wojskowej Akademii Technicznej do 2 lipca 2021 r. Rejestracja internetowa została przedłużona o ponad miesiąc. Pierwotnie miała zakończyć się 31 maja. W roku akademickim 2021/2022 na przyszłych podchorążych czeka 837 miejsc.

STUDIA WOJSKOWE

Uczelnia przygotowuje wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny lub ekonomiczny.

Kandydaci na studia wojskowe mają do wyboru 11 kierunków:

• elektronikę i telekomunikację (222 miejsca),

• kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116 miejsc),

• mechatronikę (110 miejsc),

• informatykę (107 miejsc),

• lotnictwo i kosmonautykę (70 miejsc),

• budownictwo (50 miejsc),

• mechanikę i budowę maszyn (45 miejsc),

• geodezję i kartografię (40 miejsc),

• logistykę (40 miejsc),

• chemię (25 miejsc),

• logistykę ekonomiczną (12 miejsc) dla przyszłych finansistów wojskowych.

GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Każdy student wojskowy otrzymuje 1200 zł miesięcznego uposażenia na początku studiów. Wzrasta ono w kolejnych latach – w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci studiów wojskowych WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT odbywa się w pięciu etapach:

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – trwa do 2 lipca 2021 r. Podstawowe wymagania to:

• zdana matura i ukończone 18 lat do dnia powołania do służby kandydackiej,

• polskie obywatelstwo,

• odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

• niekaralność,

• znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (minimum 6 punktów rekrutacyjnych). Osoby, które nie posiadają wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości, mogą zdać dodatkowy test z tego przedmiotu (test zostanie zorganizowany przez uczelnię). Należy uzyskać z niego 6 punktów rankingowych na 20 możliwych do uzyskania. Brak oceny z języka angielskiego na świadectwie maturalnym należy zaznaczyć w systemie IRK.

2. Testy sprawnościowe oraz rozmowa kwalifikacyjna odbywają się w jednym wyznaczonym dniu. Wstępnie zostały zaplanowane w połowie lipca (12–16 lipca). Dokładne terminy zostaną podane na stronie uczelni.

3. Do 16 lipca 2021 r. kandydat ma czas na uzupełnienie swojego profilu w IRK wynikami egzaminów maturalnych. Wyniki rekrutacji ogłaszane są drogą mailową i w statusie IRK.

4. Kandydaci, którzy spełnili warunki do zakwalifikowania wykonują badania lekarskie, na które kieruje ich Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU), po otrzymaniu z WAT wykazu kandydatów.

5. Rozpoczęcie studiów w WAT – kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. Pod koniec wakacji odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

WAT OTWARTY ONLINE

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie www.wojsko-polskie.pl/wat w zakładce dla kandydatów. Uczniów klas maturalnych zapraszamy do obejrzenia relacji z dnia otwartego WAT online dostępnej na stronie WAT. Jesteśmy obecni z naszą ofertę również na Wirtualnych Targach Edukacyjnych. Na kanale YouTube WAT, kandydaci na studia znajdą filmy przedstawiające m.in. charakter studiów wojskowych, jak należy wykonywać ćwiczenia na sprawdzianie sprawności fizycznej oraz uzyskają informacje na temat studiów bezpośrednio od naszych studentów, którzy prowadzili spotkania online dotyczące rekrutacji na studia. Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, gdzie na bieżąco informujemy o istotnych zagadnieniach dotyczących rekrutacji i kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama