Siły zbrojne

Prezydent przedłuża pięć misji wojskowych poza granicami kraju

Fot. st. chor. W.Młynarczyk/ Combat Camera DO RSZ
Fot. st. chor. W.Młynarczyk/ Combat Camera DO RSZ

Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienia o przedłużeniu do 31 grudnia 2020 roku pięciu misji wojskowych prowadzonych przez polskie siły zbrojne. Nasi żołnierze dalej będą pełnili służbę w Kosowie, Iraku, Rumunii, Afganistanie oraz na Łotwie.

W dniu 29 czerwca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda wydał – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – postanowił o przedłużeniu okresu użycia:

- Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii,

-Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej,

- Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu,

- Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie,

- Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.

image
PKW Rumunia wystawiony jest rotacyjnie przez bataliony piechoty zmotoryzowanej 17. Brygady Zmechanizowanej ze wsparciem z innych jednostek. Oddział posiada na swoim wyposażeniu KTO Rosomak. | Fot. szer. Jacek Rok.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta liczący do 250 żołnierzy i pracowników wojska PKW Rumunia zostanie użyty na terytorium Rumunii oraz Republiki Bułgarii w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych, przy czym w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego będzie mógł zostać użyty w konflikcie zbrojnym.

PKW Łotwa o  liczebności do 200 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem będzie dalej uczestniczyć we wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Estońskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest demonstracja sił i środków obronnych, jak również solidarności, determinacji i zdolności państw sojuszniczych do działania poprzez natychmiastowe reagowanie na jakiekolwiek objawy agresji. Do PKW Łotwa Polska wystawia m.in. pododdział w sile kompani czołgów PT-91 Twardy.

image
Trzon VII zmiany PKW Łotwa, której dowódcą jest mjr Maciej Sulewski, stanowi element 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego | Fot. plut. Bartek Gądkowski, szer. Adrian Staszewski (15 BZ)

PKW KFOR będzie działał w sojuszniczej operacji Sił Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej, której celem jej nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Republice Kosowa, pomoc w utrzymaniu bezpiecznego środowiska w regionie, jak również wsparcie w tworzeniu profesjonalnych, demokratycznych i wieloetnicznych struktur bezpieczeństwa w Republice Kosowa. Zgodnie z postanowieniem prezydenta PKW biorący udział w tej misji pokojowej może tworzyć do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

PKW Afganistan RSM działa w misji Resolute Support NATO w Islamskiej Republice Afganistanu. Misja ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił obrony narodowej i bezpieczeństwa oraz instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu. Polski kontyngent może liczyć do 400 żołnierzy i pracowników.

image
Misja Resolute Support, Afganistan, baza Gamberi. Fot. st.chor.mar. Arkadiusz Dwulatek

PKW IRAK będzie kontynuował uczestnictwo w wojskowej operacji Inherent Resolve prowadzonej w ramach Globalnej Koalicji oraz uczestnictwo w Misji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Iraku, której celem jest zapobieżenie aktom terroryzmu lub ich skutkom. Do głównych zadań komponentu, liczącego do 350 żołnierzy i pracowników, należeć będzie doradztwo, szkolenie sztabów i pododdziałów specjalnych, a także zabezpieczenie transportu lotniczego.

Komentarze