Reklama

Siły zbrojne

Porozumienie MON i CBA: zwalczanie zagrożeń korupcyjnych

fot. MON
fot. MON

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy MON i CBA - informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA.

Podpisane porozumienie formalnie reguluje trwającą od dwóch lat współpracę MON z CBA w zakresie ochrony antykorupcyjnej w resorcie obrony oraz wzmocni i ułatwi zasady dalszego współdziałania obu instytucji. Głównym celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym w sferze związanej z obronnością państwa, prewencji oraz wdrażania coraz skuteczniejszych mechanizmów antykorupcyjnych - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego i MON

Porozumienie ma przede wszystkim zapewnić ochronę antykorupcyjną dla przetargów wieloletniego programu „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”,  przyjętego 17 września br. przez Radę Ministrów. Ponadto porozumienie zakłada możliwość konsultacji MON z CBA,  w celu wyboru najskuteczniejszych środków prewencji antykorupcyjnej. Umowa reguluje także zasady współdziałania w zakresie realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych oraz kontrolnych.

Podpisane porozumienie przewiduje także m.in. wymianę informacji, materiałów i analiz dotyczących szeroko rozumianych zagrożeń korupcyjnych oraz wspólne sporządzanie takich opracowań. Za koordynację współpracy ze strony MON odpowiadać będzie dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, a ze strony CBA - dyrektor Departamentu Analiz. 

Niezależnie od podpisanego porozumienia, minister Tomasz Siemoniak planuje również wzmocnić współpracę pomiędzy CBA, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerią Wojskową w zwalczaniu zagrożeń korupcyjnych, zwłaszcza na poziomie jednostek wojskowych.

Tomasz Siemoniak zalecił dowódcom wszystkich szczebli zwiększony osobisty nadzór nad wydawaniem środków publicznych i procedurami przetargowymi.

CBA, MON

Reklama

Komentarze (2)

  1. Jan

    Jak tworzono CBA w 2006r, to równolegle w MON powołano BPA. To były naczynia połączone (wraz z SKW). Co się takiego stało, że po 9 latach trzeba podpisać umowę na współpracę?. Czy współpraca instytucji państwowych wymaga umów?. Za moich czasów była ona regulowana zakresem kompetencji instytucji.

  2. !

    Śmieszne. I żałosne. I straszne. I NIC to nie zmieni. Uzasadnienie - nazwiska dwóch poprzednik dyrektorków w/w biurka.

Reklama