Reklama

Siły zbrojne

Polsko-słowacka współpraca w Iraku

FOT. ST. CHOR. W.MŁYNARCZYK/ COMBAT CAMERA DO RSZ
FOT. ST. CHOR. W.MŁYNARCZYK/ COMBAT CAMERA DO RSZ

Polska i Słowacja podpisały porozumienie dotyczące współpracy w misji szkoleniowej w Iraku, obejmującej trening obsług sprzętu pochodzenia posowieckiego.

W piątek 23 lutego Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Tomasz Piotrowski w imieniu ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka podpisał Porozumienie Techniczne pomiędzy Ministerstwami Obrony Narodowej RP i Słowacji, regulujące zasady funkcjonowania polsko – słowackiego Mobilnego Zespołu Treningowego, w ramach inicjatywy  NATO Training Capacity Building in Iraq (NTCB-I) - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W celu odtwarzania zdolności obronnych Iraku, w dniu 22.05.2017r. na szczycie NATO w Brukseli, Polska  zadeklarowała przejęcie odpowiedzialności, jako kraj wiodący (Lead Nation) za szkolenie irackich żołnierzy w obszarze napraw i obsługiwania poradzieckiej techniki bojowej.

W ramach podjętych zobowiązań, od września 2017r. w składzie PKW Irak, wydzielony z Inspektoratu Wsparcia SZ Mobilny Zespół Treningowy (Mobile Training Team – MTT) realizuje szkolenie żołnierzy irackich w zakresie napraw i obsługiwania czołgów T-72 oraz bojowych wozów piechoty BWP-1. Celem inicjatywy jest również przygotowanie irackiej kadry instruktorskiej, która w przyszłości samodzielnie organizować będzie podobne szkolenia w Iraku. Aktualnie prowadzony kurs obejmuje trzy etapy:

Etap I - szkolenie podstawowe dla żołnierzy armii irackiej, które odbyło się we wrześniu i listopadzie 2017r. w szkole EMES (Electrical Mechanical and Engineering School) zlokalizowanej w Taji. Po zakończeniu tego etapu dokonano weryfikacji wiedzy uczestników oraz wybrano najlepszych kandydatów do dalszego kształcenia.

Etap II - szkolenie zaawansowane, rozpoczęło się w styczniu br. i jest realizowane w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz w 8. batalionie remontowym w Kołobrzegu. Ten etap kursu jest przede wszystkim ukierunkowany na naukę lokalizowania niesprawności T-72 i BWP-1 oraz przyczyn ich powstawania.

Etap III - szkolenie z metodyki prowadzenia zajęć, realizowane będzie w marcu br. ponownie w szkole EMES. Po zdaniu egzaminów końcowych absolwenci uzyskają certyfikaty instruktorów.

W ramach IV i V zmiany PKW Irak w projekt zaangażowane będą również Siły Zbrojne Słowacji, których zespół instruktorski przejmie od strony polskiej szkolenie Irakijczyków w zakresie napraw i obsługiwania BWP-1 - podkreśla Dowództwo Operacyjne RSZ.

W 2018r. zaplanowano dwie edycje kursów realizowanych przez polsko – słowacki MZT (w miesiącach: luty – maj oraz lipiec – październik).  Szkolenie realizowane będzie tylko na terenie Iraku.

Każda z edycji składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy etap to szkolenie podstawowe, którego celem będzie zapoznanie uczestników z ogólną budową, działaniem oraz podstawowymi zasadami obsługiwania poszczególnych podzespołów T-72 i BWP-1. Natomiast etap drugi, do którego zakwalifikowani zostaną najlepsi słuchacze, zakończy się uzyskaniem przez szkolonych certyfikatów specjalisty.

Udział Sił Zbrojnych RP w inicjatywie NTCB-I jest kolejną okazją do promocji Polski na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, z racji wykorzystywania w procesie dydaktycznym wyprodukowanego w kraju specjalistycznego wyposażenia warsztatowego oraz pomocy naukowych będzie sposobnością do zaprezentowania w Iraku wyrobów produkowanych przez polski przemysł zbrojeniowy.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Darek S.

    Jak im za grosze z magazynów naszych, po cichu kupę sprzętu sprzedaliśmy, to teraz trzeba nauczyć ich obsługi. Szkoda tylko, że w naszych magazynach teraz pustki.

    1. Rafal

      A niby co my im sprzedalismy?

Reklama