Reklama

Siły zbrojne

Polskie Leopardy jadą do Niemiec

Fot. mjr Artur Pinkowski, 11 LDKPanc
Fot. mjr Artur Pinkowski, 11 LDKPanc

Żołnierze batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) rozpoczęli udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. SchUbZ 20. Ćwiczenie odbywać się będzie w ramach inicjatywy Cross Attachment i będzie prowadzone w Centrum Strzelań Taktycznych w Munster na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Jak podał szef sekcji prasowej 11 LDKPanc mjr Artur Pinkowski, żołnierze dywizji rozpoczęli swój udział w ćwiczeniu w środę 2 grudnia. Przed wyjazdem w związku z zagrożeniem epidemiologicznym każdy żołnierz biorący udział w ćwiczeniu uczestniczył w szkoleniu z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz z przestrzegania reżimu sanitarno-higienicznego wymaganego zarówno w kraju, jak i w państwie gospodarza, a także prowadzenia codziennej samoobserwacji w kierunku wystąpienia objawów zakażenia układu oddechowego. Ponadto zgodnie z zaleceniami strony niemieckiej wszystkich żołnierzy wyznaczonych do udziału w ćwiczeniu skierowano na 7-dniową kwarantannę na terenie macierzystej jednostki wojskowej, a także każdego z nich sprawdzono, przeprowadzając 3 testy na obecność choroby COVID-19.

Ponadto zgodnie z procedurami, tuż przed wjazdem sprzętu wojskowego i czołgów na platformy kolejowe, żołnierze plutonu chemicznego 10BKPanc, dokonali jego profilaktycznej dezynfekcji w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). „Procedura odkażania w tym wypadku polega na naniesieniu roztworu dezynfekcyjnego na powierzchnie pojazdu, które mają styczność z ziemią. Na tych powierzchniach mogą znajdować się chorobowe patogeny ASF, a proces ten je unieszkodliwia. Dezynfekcja jest wymagana w sytuacji, kiedy sprzęt przemieszcza się ze strefy zagrożenia do strefy czystej”. – wyjaśnia mjr Michał Stańczyk, z 10BKPanc.

image
Fot. mjr Artur Pinkowski, 11 LDKPanc 

Pierwszy etap ćwiczenia to przemieszczenie w rejon realizacji zadań na poligon wojskowy NATO w Dolnej Saksonii w północnych Niemczech do miejscowości Munster. Przed czołgistami setki kilometrów, które pokonają korzystając z transportu kolejowego. Aby odbył się on sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie, istotne jest odpowiednie przygotowanie platform kolejowych – opuszczenie burt, jak również sprawdzenie stanu technicznego. Dopiero gdy te czynności zostaną wykonane, pojazdy mogą zostać wprowadzane na podstawione wagony.

Tutaj oczywiście też obowiązują określone procedury, z którymi każdy żołnierz został zapoznany. Najważniejsze jest bezpieczeństwo żołnierzy, zarówno tych, którzy kierują pojazdami wjeżdżającymi na platformy kolejowe, jak również tych, którzy są oczami kierowców i wprowadzają kilkudziesięciotonowe pojazdy. Wzajemne zgranie oraz zaufanie to w tym przypadku podstawa. Liczą się także doświadczenie oraz umiejętność skupienia, które pozwala na precyzyjne wykonywanie wszystkich czynności.

Do Niemiec, poza żołnierzami batalionu wyruszyły również czołgi Leopard 2A4 oraz pojazdy zabezpieczenia. Pancerniacy ze Świętoszowa ćwiczyć będą wspólnie z żołnierzami z niemieckiej Bundeswehry z 41. Brygady Grenadierów Pancernych (Panzergrenadierbrigade 41). Główna część ćwiczenia została zaplanowana od 8 do 12 grudnia, a do 18 grudnia całość sił zostanie przemieszczona do macierzystego garnizonu do Świętoszowa.

W trakcie ćwiczenia pk. SchUbZ 20 na czołgach zostaną zainstalowane laserowe symulatory walki AGDUS. Symulatory tego typu dzięki zastosowaniu zasady dwukierunkowości wiązki laserowej są nie tylko prostym urządzeniem wskazującym efekty prowadzonego ognia, ale przede wszystkim dającym rozbudowany realizm i materiał analityczny przyczyniający się do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji szkolonych. "Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniu sprawdzającym kompanii niemieckiej. Podczas ćwiczenia, będziemy wzmocnieniem certyfikowanej niemieckiej kompanii zmechanizowanej. Ćwiczenie jest dla nas żołnierzy świetną okazją do podnoszenia kwalifikacji, gdyż będziemy mogli korzystać z nowoczesnego, laserowego systemu AGDUS, który umożliwia z dużą dokładnością odwzorować pole walki" - podkreślił por. Hubert Stefaniak, 10BKPanc.

Reklama
Reklama

Cross Attachment to inicjatywa rozszerzonej współpracy wojsk pancernych Polski i Niemiec, realizowana od 2015 roku. Zakłada ona kooperację i wzajemne podporządkowanie batalionów  polskich (z jednostek pancernych podległych 11 LDKPanc.) oraz niemieckich (z jednostek stacjonującej w północno-wschodnich Niemczech 41 Brygady Grenadierów Pancernych, czyli piechoty zmechanizowanej).

Pierwotnie - do 2018 roku - w programie uczestniczyła 34 Brygada Kawalerii Pancernej, jednak zadanie przejęła 10 BKPanc., po tym jak tą pierwszą jednostkę przezbrojono w czołgi T-72 (Leopardy przekazano do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej). W założeniu Cross Attachment ma na celu zwiększenie zdolności współdziałania wojsk pancernych i zmechanizowanych Polski i Niemiec, także z myślą o prowadzeniu operacji sojuszniczych, na przykład w ramach NATO. Wzajemnie podporządkowane jednostki cały czas pozostają pod narodową kontrolą obu państw, jednak są przygotowywane do bardzo bliskiego współdziałania. 

Reklama

Komentarze

    Reklama