Reklama

Siły zbrojne

Podwyżki dla pracowników wojska i fasadowe konsultacje

MON
MON
Autor. MON

Wracamy do tematu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników wojska i urzędników służby cywilnej. Centrale związkowe 24 marca otrzymały pismo pełnomocnika MON z informacją o wprowadzeniu podwyżek. Czy resort odniósł się do stanowisk przedstawionych przez związki zawodowe? Czy ustalono precyzyjne zasady wzrostu wynagrodzeń? Jak zakończyły się fasadowe konsultacje?

Reklama

Temat podwyżek wynagrodzeń pracowniczych w resorcie obrony narodowej śledzimy od niemal miesiąca publikując zarówno informacje przekazane przez MON, jak i stanowiska organizacji zrzeszających pracowników wojska. Widać już dziś, że pytania i publikacje w Defence24 wpłynęły na tempo prac. Do kwestii podwyżek ponownie odniósł się Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony narodowej potwierdził plany związane z wypłatą podwyżek w kwietniu z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.

Reklama
Reklama

Niemniej jednak centrale związkowe nie są zadowolone z efektów fasadowych w ich ocenie konsultacji. Związkowcy podkreślają, że dr Wojciech Drobny, dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i pełnomocnik MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi nie odniósł się do stanowisk przedstawionych przez centrale związkowe, jednocześnie nie wskazując rozwiązań wymagających zmian systemowych np. kwestii podwyżek wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenia zasadnicze osiągnęły maksymalny poziom określony obowiązujących tabelach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników wojska.

Czytaj też

Związkowcy przypominają, że resort jest stroną tego porozumienia i ciążą na nim określone zobowiązania wobec strony społecznej. Centrale związkowe wskazują za to na przerzucenie przez MON problemu na dowódców i szefów instytucji oraz na zakładowe organizacje związkowe – resort nie określił w tym przypadku jasnych i klarownych zasad. W zakresie ustalania wysokości podwyżek dla pracowników wskazał jedynie bardzo ogólne zalecenia.

Przy określeniu indywidualnej podwyżki należy uwzględnić: proporcjonalność wszystkich składników wynagrodzenia, adekwatnie do wymiaru czasu pracy; zasady równego traktowania w zakresie wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości określonych w Kodeksie pracy.
Dr Wojciech Drobny, dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i pełnomocnik MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi

Czytaj też

Redakcja Defence24 dotarła do treści pisma jakie pełnomocnik skierował do związków zawodowych. Dla pełnego obrazu prezentujemy naszym czytelnikom ten dokument poniżej.

Pismo Dyrektora DSS MON

Podsumowanie

Centrale związkowe podkreślają, że w ten sposób nadal nie rozwiązano najważniejszych kwestii systemowych związanych z wynagrodzeniami pracowników wojska i urzędników służby cywilnej, a zastosowane rozwiązanie jest tzw. prowizorką i przerzuceniem problemu na niższy poziom. Pracownicy wojska z pewnością ucieszą się z zapowiadanej podwyżki, niemniej jednak konieczne są zmiany systemowe. Czas pokaże czy będą one miały miejsce przy okazji wdrażania w życie zapisów ustawy o obronie ojczyzny.

Reklama

Komentarze

    Reklama