Siły zbrojne

Podsumowanie 85 lat tradycji i dorobku Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej

Podsumowanie 85 lat tradycji i dorobku Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej zostało podsumowane na specjalnej konferencji- fot. ppłk Marek Wardencki
Podsumowanie 85 lat tradycji i dorobku Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej zostało podsumowane na specjalnej konferencji- fot. ppłk Marek Wardencki

W tym roku mija 85 lat, kiedy w niepodległej Polsce problemy techniki wojskowej w obszarze pojazdów wojskowych zaczęły być postrzegane jako istotne. Stało się to początkiem rozwoju polskiej niezależnej myśli technicznej i powstawaniem oryginalnych rodzimych konstrukcji.Użycie w czasie pierwszej wojny światowej czołgów jako broni przełamania, dało asumpt do przemyśleń w zakresie ich zastosowania w odrodzonym po wieloletnich latach niewoli Wojsku Polskim. Zaczątkiem polskich wojsk pancernych był 1. pułk czołgów, który przybył z Francji, wraz z armią gen. Józefa Hallera. Pułk posiadał 120 francuskich czołgów lekkich Renault FT17 które były inspiracją do działalności naukowo-badawcze realizowanej przez protoplastów Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności Instytut ulegał wielu przeobrażeniom. Zmieniały się szczegółowe zadania wynikające z realizowanych celów i aktualnych priorytetów Sił Zbrojnych, zmieniały się zasady gospodarki finansowej, zmieniały się organizacyjne struktury wewnętrzne oraz struktury zewnętrznego podporządkowania instytutu, zmieniali się również ludzie. Niezmienne zostały podstawowe obszary działalności takie jak: badania pojazdów gąsienicowych i kołowych, szeroko rozumiane badania eksploatacyjne, inżynieria materiałowa, ochrona przed korozją oraz ochrona balistyczna przed imitowanymi ładunkami wybuchowymi.

Na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej jakie odbyło się 17 września 2012 r. w siedzibie WITPiS w Sulejówku podsumowano 85 lat tradycji i dorobku Instytutu w zakresie badań i rozwoju techniki pancernej i samochodowej oraz wręczono pracownikom medale „ Za zasługi dla Obronności Kraju”

ppłk Marek Wardencki- Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Komentarze