Reklama

Siły zbrojne

Poczta Polska współpracuje z Akademią Sztuki Wojennej [FOTO]

Fot. Akademia Sztuki Wojennej
Fot. Akademia Sztuki Wojennej

Poczta Polska i Akademia Sztuki Wojennej zawarły porozumienie o współpracy, które umożliwi realizację wspólnych projektów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, a także wspólne działania promocyjne, sportowe i kulturalne.

Jak poinformowała rzecznik prasowa Poczty Polskiej, w ramach porozumienia planowana jest współpraca naukowo-dydaktyczna, w tym związana z udziałem pracowników Poczty Polskiej w studiach, szkoleniach, kursach i innych organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej formach kształcenia i doskonalenia w charakterze słuchaczy i wykładowców.

Ponadto zawarte porozumienie przewiduje wspólne organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów, wzajemny udział w organizowanych przedsięwzięciach, a także wymianę doświadczeń, realizację działań o charakterze konsultacyjnym i doradczym oraz udostępnianie posiadanej przez Akademię Sztuki Wojennej bazy badawczej i szkoleniowej. Współpraca w szczególności dotyczyć będzie obszaru nowych technologii, IT i cyberbezpieczeństwa.

Kształcenie i stałe doskonalenie kadr jest kluczowym czynnikiem rozwoju każdej instytucji i organizacji, także naszej. Sztuką jest umiejętne wykorzystywanie wiedzy eksperckiej i synergia uzyskiwana we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Podpisane dziś porozumienie łączy świat akademicki i praktykę gospodarczą. Nasza współpraca dotyczyć m.in. wspólnych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.

Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej

Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego, zapewniając bezpieczną wymianę informacji w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jest największą firmą infrastrukturalną w Polsce, zatrudniającą blisko 80 tys. osób i posiadającą sieć obejmującą 7,6 tys. placówek pocztowych. Jest przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wykonującym zadania na rzecz obronności państwa oraz operatorem infrastruktury krytycznej i podmiotem odgrywającym istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

image
Fot. Akademia Sztuki Wojennej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – m.in. prawem pocztowym, ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, czy też decyzją ministra właściwego ds. łączności, na Pocztę Polską zostały nałożone obowiązki w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Spółka jest zobowiązana do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu łączności pocztowej na potrzeby uprawnionych podmiotów Systemu Obronnego Państwa – Sił Zbrojnych RP i innych kluczowych instytucji. Realizowane przez Spółkę zadania to m.in. działalność planistyczna przygotowująca do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, militaryzacja, współdziałanie z Wojskową Pocztą Polową, udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP, szkolenie obronne, czy też funkcjonowanie stałego dyżuru.

Co roku Poczta Polska organizuje i uczestniczy w szkoleniach obronnych. Obowiązek organizacji szkoleń wynika z Decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 17 stycznia 2011 r. Dlatego też ważnym puntem współpracy z Akademią Sztuki Wojennej będą właśnie szkolenia obronne.

Reklama
Reklama

Rzeczniczka Poczty Polskiej podkreśla, że spółka uczestniczy we wsparciu potencjału obronnego państwa – realizowanego w obszarach nałożonych zadań, jak i w kontekście szeroko rozumianego wsparcia Sil Zbrojnych RP. W Spółce zatrudnionych jest 151 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

image
Fot. Akademia Sztuki Wojennej

Cieszy mnie fakt, że Akademia Sztuki Wojennej jest postrzegana przez tak ważną dla wszystkich Polaków instytucję jako partner w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Nasza współpraca stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania współczesnego środowiska bezpieczeństwa, a dzięki wymianie doświadczeń i wspólnym przedsięwzięciom podpisane porozumienie zyska praktyczny wymiar. Jestem przekonany, że przygotowana przez Akademię oferta edukacyjna wpisze się potrzeby doskonalenia kadr Poczty Polskiej.

gen. bryg. dr Robert Kosowski

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie jest jedną z wiodących uczelni specjalizujących się w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, obronności, dowodzenia i zarządzania oraz nowoczesnych technologii. Oferuje studia wojskowe i cywilne oraz studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach, w tym w zakresie prawa, administracji, zarządzania, logistyki cyberbezpieczeństwa oraz nowych technologii. Prowadzi działalność naukową i projekty badawcze oraz dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie.

image
Fot. Akademia Sztuki Wojennej
Reklama

Komentarze (7)

 1. listonosz

  Proponuję temat pierwszego szkolenia i pracy badawczo-rozwojowej "jak skrycie podrzucić awizo podczas obecności domowników i działającego dzwonka"

  1. Gts

   To juz maja opanowane do perfekcji.

  2. "Obezwładnianie agresora torbą na listy"...

  3. czarno to widzę

   Podobno mają dostać na wyposażenie Groty...

 2. Polak

  Może wojsko będzie pilnować worków z głosami wyborców korespondencyjnych i z zagranicy bo w ostatnich wyborach worki pozostawały kilka dni bez żadnej ochrony.

 3. Podatnik

  Sklepik z dewocjonaliami i Akademia Sztuki Wojennej. O co chodzi? Może zmilitaryzowanie listonoszy?

 4. Sztuki wojennej? Przepraszam bardzo,ale od czasu rewolty Piłsudskiego w w latach dwudziestych polska nie ma pojęcia co to sztuka wojenna. Chyba,ze doktryna guzika a później wasalizmu u protektorów wschodnio-zachodnich 1940-1945 a potem auxiliarizm UW'ski-natowski to sztuka wojny. Ale trzeba przyznać, jeżeli chodzi o potencjał to proporcjonalnie i skalowo poczta polska ma większy potencjał od wojska dzięki swojej postawie w 39 i późniejszych czasach konspiracyjnych.

 5. czarno to widzę

  Może by tak najpierw podnieśli szeregowym pracownikom płace, bo te są marne, zamiast wydawać pieniądze na nie wiadomo co.

 6. Po co.. ?

  teraz dohtoranci z ASzt. Wojejnej beda w ramach praktyk i doktoratów roznosic reklamówki amwaya, biedronki, oraz listy i emerytury emerytom.. bardzo dobrze , moze zaczna wkońcu mysleć...

 7. Autor

  To jest chore.

Reklama