Siły zbrojne

Pierwszy w historii audyt finansowy w US Army

Armia amerykańska będzie podlegać pełnemu badaniu sprawozdania finansowego nie później, niż w 2018 roku. Fot. Sgt. 1st Class Seth Laughter/US Army.
Armia amerykańska będzie podlegać pełnemu badaniu sprawozdania finansowego nie później, niż w 2018 roku. Fot. Sgt. 1st Class Seth Laughter/US Army.

US Army będzie po raz pierwszy w historii podlegać audytowi finansowemu, wraz z innymi służbami amerykańskiego Departamentu Obrony.

Jak podają służby prasowe US Army, już w 2015 roku armia amerykańska będzie audytowana pod względem wydatkowania przyznawanych jej środków publicznych. Najpóźniej w 2018 roku US Army ma natomiast podlegać pełnemu badaniu sprawozdania finansowego, podobnemu jak w wypadku komercyjnych przedsiębiorstw.

Robert M. Speer, pełniący obowiązki asystenta sekretarza US Army do spraw zarządzania finansowego i kontroli stwierdził, że amerykańska armia powinna oczekiwać przeprowadzenia audytu, dokonując odpowiednich przygotowań. W celu zbadania sprawozdania finansowego konieczne jest między innymi zbudowanie całościowego obrazu przepływu środków finansowych w amerykańskiej armii.

Co istotne, w trakcie procesu badania finansowania US Army mogą zostać zidentyfikowane obszary nieefektywnego wykorzystania środków publicznych. W dłuższym okresie czasu może to przyczynić się do poprawy jakości gospodarowania funduszami, jakimi dysponuje US Army. Jest to szczególnie istotne w kontekście głębokich cięć budżetowych, z jakimi od pewnego czasu zmagają się siły zbrojne USA.

Do chwili obecnej Departament Obrony był jedyną agendą rządową Stanów Zjednoczonych, która nigdy nie podlegała audytowi, choć podobne badania były przeprowadzane w służbach podległych amerykańskiej administracji lat 50. XX wieku. Proces audytu ma być nadzorowany przez Government Accountability Office, organ kontroli sektora publicznego Stanów Zjednoczonych. 

Komentarze