Reklama

Siły zbrojne

Odprawa roczna Dowództwa Generalnego [FOTO]

Fot. Mirosław. C. Wójtowicz/DGRSZ
Fot. Mirosław. C. Wójtowicz/DGRSZ

Według informacji Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych 24 i 25 marca br. odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Dowódcy Generalnego RSZ gen. Jarosława Miki. Podczas odprawy prowadzonej w formie wideokonferencji podsumowano najistotniejsze zadania minionego roku, dokonano oceny realizacji zadań w 2020 roku, określano priorytety na 2021 rok, a także wytyczono główne kierunki do realizacji w ujęciu długoterminowym.

Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika podczas odprawy wysłuchał meldunków o realizacji zadań. Dowódcy informowali o przygotowaniu podległych związków/oddziałów do działania zgodnie z przeznaczeniem. Podczas odprawy pod dyskusję poddano także zagadnienia dotyczące zaangażowania SZ RP w walkę z pandemią koronawirusa.

Wojsko Polskie udowodniło, że jest instytucją elastyczną, szybko i płynnie adaptującą się do nowego środowiska oraz zagrożeń z tym związanych. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią, zrealizowaliśmy wszystkie priorytetowe przedsięwzięcia i zadania które zostały zaplanowane w minionym roku.

gen. Jarosław Mika

Dowódca Generalny RSZ za priorytety na najbliższe miesiące uznał wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa na terytorium Polski oraz ćwiczenia i szkolenie wojsk.

W czasach pandemii musimy skupić wysiłek na skuteczności realizacji celów mimo istniejącego zagrożenia. Przygotowanie i efektywna realizacja zadań to ogromna odpowiedzialność i test sprawności dla DG RSZ i jednostek podległych.

gen. Jarosław Mika

Odprawie towarzyszyły dyskusje w ramach syndykatów Szefa Sztabu DGRSZ, Inspektora Wojsk Lądowych, Inspektora Sił Powietrznych, Inspektora Marynarki Wojennej, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, Inspektora Rodzajów Wojsk, Inspektora Szkolenia oraz Starszego Podoficera Dowództwa.

Podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień. Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyróżniono czterech oficerów „Honorową bronią białą - szablą Honorową Wojska Polskiego” oraz jednego oficera „Pałaszem Honorowym Marynarki Wojennej".

Dowódca Generalny RSZ, za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej wyróżnił tytułami honorowymi:

  • „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” – Batalion Pontonowy z 2. pułku inżynieryjnego oraz Baterię Dowodzenia z 14. dywizjonu artylerii samobieżnej;
  • „Przodujący Pododdział Sił Powietrznych” – Wydział Dydaktyczny Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego;
  • „Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej” – Grupa Nurków Minerów z 12. dywizjonu trałowców.

Dziękuję za waszą służbę, dziękuję za waszą ofiarność, za waszą odwagę, a także za wasz profesjonalizm. Jesteście zawodowcami w pełnym tego słowa znaczeniu, to właśnie tacy żołnierze jak wy, są dzisiaj niezbędni.

gen. Jarosław Mika
Reklama
Reklama
image
Fot. Mirosław. C. Wójtowicz/DGRSZ
image
Fot. Mirosław. C. Wójtowicz/DGRSZ
image
Fot. Mirosław. C. Wójtowicz/DGRSZ
Reklama

Komentarze

    Reklama