Siły zbrojne

NUP 2X35 otworzy debatę o obronności. Nowy projekt SGWP

Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/Facebook
Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/Facebook

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu kampanii NUP 2X35 (Nowe Urządzenie Polskie). Jej celem jest podjęcie debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, z szerokim udziałem m.in. ekspertów, ośrodków analitycznych i byłych żołnierzy.

W ramach tego projektu Sztab Generalny WP chce również wypracować nowe spojrzenie na rozwój i przygotowanie Sił Zbrojnych RP do działania w odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania. Inauguracja projektu nastąpić ma w czwartym kwartale 2019 roku. Symbol "2X35" nawiązuje natomiast do daty 2035. Wtedy bowiem ma zakończyć się nowy okres programowania rozwoju Sił Zbrojnych, który rozpocznie się w 2021 roku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu SZ RP okresy planistyczne wydłużono do 15 lat.

Jak zaznacza Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Jarosław Mokrzycki, dyskusja związana w projektem ma przyczynić się do kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa państwa. Ideą przyświecającą twórcom projektu jest, aby NUP 2X35, którego nazwa jest akronimem Nowego Urządzenia Polskiego, umożliwił generowanie innowacji w obszarze strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki budując tym samym przewagę strategiczną Sił Zbrojnych RP, "tak jak przed wiekami Stare Urządzenie Polskie, będące kwintesencją staropolskiej myśli wojskowej, stworzyło podstawy dla zwycięstw polskiego oręża na ówczesnych polach bitew".

Szef Sztabu Generalnego gen. broni Rajmund Andrzejczak w piśmie dołączonym do komunikatu zamieszczonego przez Centrum i podpisanego przez płk Mokrzyckiego, dotyczącym zainicjowania NUP 2X35, wyjaśnia że Stare Urządzenie Polskie, do którego nazwy nawiązuje nowy projekt, "było w XVI-XVII w. niezwykle skutecznym tworem staropolskiej myśli wojskowej", konsolidując elementy zarówno wschodniej i zachodniej sztuki wojennej, co było swoistym novum na polu walki.

Gen. Andrzejczak wyjaśnia też podstawowe cele projektu:

(...) pragnę zainicjować projekt pn. "Nowe Urządzenie Polskie (NUP 2x35)", którego celem jest określenie możliwych trendów i głównych zagrożeń oraz ich skutków dla Polski w perspektywie do 2035 roku. Na bazie tych rozważań i analiz możliwe będzie zidentyfikowanie kierunków rozwoju nowoczesnych sił zbrojnych w celu dostosowania ich do przyszłych wyzwań.

gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych podkreśla z kolei, że w swych analizach Sztab Generalny chce "wyjść poza wiedzę" z zakresu strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki. Koordynatorzy projektu chcą, aby analizy prowadzone w ramach projektu uwzględniały szeroki kontekst polityczno-prawny, ekonomiczny, społeczno-kulturowy i technologiczny i mierzyły się z wyzwaniami dla sił zbrojnych wynikającymi z globalizacji, dynamiki procesów klimatycznych i demograficznych, urbanizacji czy rozwoju cyberprzestrzeni. Twórcy projektu zadali dokładne pytania, na którego w jego toku zamierzają odpowiedzieć, tj.: w jaki sposób kształtować odporność państwa oraz przygotować się na zagrożenia hybrydowe; jak przygotować siły zbrojne do działania w ramach operacji multidomenowych; w jaki sposób rozwijać kompetencje przywódcze obecnych i przyszłych dowódców?

Projekt obejmował będzie serię konferencji, seminariów oraz warsztatów roboczych, a także ciągłą wymianę myśli i nowatorskich idei, które pozwolą opisać charakter i kierunki zmian w środowisku, ich wpływ na bezpieczeństwo naszego regionu i przyszłe pole walki, a w konsekwencji umożliwi nam dostosować wymagania stawiane nowoczesnym siłom zbrojnym.

gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego

Miejscem dyskusji w ramach projektu mają być konferencje naukowe, seminaria oraz warsztaty robocze organizowane przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, które z upoważnienia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego koordynuje NUP 2X35. Płk Mokrzycki zaznacza: "mając na uwadze osiągnięcie efektu synergii jesteśmy otwarci na udział w przedsięwzięciach z obszaru bezpieczeństwa państwa prowadzonych w ośrodkach naukowych i eksperckich. Liczymy na włączenie się w naszą dyskusję przedstawicieli środowiska naukowego oraz byłych żołnierzy, ale również wszystkich obywateli, którzy swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem mogą i chcieliby przyczynić się do umacniania bezpieczeństwa Polski i budowania nowoczesnych Sił Zbrojnych RP.".

Sztab chce zaproponować nową formułę prowadzenia strategicznych analiz wojskowych i zaprosić do udziału w projekcie szerokie grono interesariuszy. "Wspólny udział w projekcie pozwoli na osiągnięcie synergii w pracach dotyczących aktualnych i perspektywicznych zagrożeń w kontekście współczesnych i prognozowanych wyzwań" - podkreśla szef Sztabu Generalnego.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.