Siły zbrojne

Nowi oficerowie w Wojsku Polskim

Promocja absolwentów AWL / Fot. mjr Marcin Jasnowski
Promocja absolwentów AWL / Fot. mjr Marcin Jasnowski

Na wrocławskim rynku miała miejsce promocja absolwentów Akademii Wojsk Lądowych na pierwszy stopień oficerski. Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Uroczysta promocja odbyła się w piątek 12 lipca. Jak podaje DG RSZ, wśród zaproszonych gości obecna była poseł na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka, a także przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych.

image
Promocja absolwentów AWL / Fot. mjr Marcin Jasnowski

Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonał się za pośrednictwem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmunda Andrzejczaka, dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki, dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasza Piotrowskiego.  Absolwenci, podchodząc do podiów, przyklękali na nich, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórami szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Zgodnie z tradycją, prymus AWL – ppor. Aleksandra Smoleń, otrzymała nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Czterech najlepszych podporuczników za uzyskiwanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, rektor-komendant AWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni. Wyróżnieni zostali: ppor. Aleksandra Smoleń, ppor. Łukasz Domoradzki, ppor. Jakub Krawczyk, ppor. Michał Bromirski.

image
Promocja absolwentów AWL / Fot. mjr Marcin Jasnowski

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa z Żagania i kompania honorowa AWL.

Komentarze