Reklama

Siły zbrojne

MSPO 2021: Zielonka przedłuży resurs pocisków NSM [Defence24 TV]

Konsorcjum zawiązane między WZE a firmą Kongsberg zawarło umowę z 18 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym na serwisowanie pocisków NSM w Zielonce. W myśl umowy WZE jako lider konsorcjum, będzie przewodził całemu przedsięwzięciu. Umowa została zawarta na 4 lata, na kwotę 200 mln złotych. (…) Dzięki tej umowie WZE będzie przedłużać resurs pocisków, które muszą być recertyfikowane co 10 lat – mówi w rozmowie z Defence24 TV Małgorzata Kobylarczyk, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Operacyjnych Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce.

Reklama

Komentarze

    Reklama