Siły zbrojne

MON zmienia zasady korzystania z samochodów ŻW

Fot. Twitter ŻW
Fot. Twitter ŻW

Ministerstwo Oborny Narodowej wprowadza zmiany w sposobie zabezpieczenia potrzeb transportowych kierownictwa resortu i sztabu generalnego.

30 marca w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej zamieszczono decyzję zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej. Zmiany wprowadzone w decyzji nr 50/MON dotyczą zabezpieczenia przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej potrzeb transportowych kierownictwa MON i SG WP.

Jakie zmiany wprowadza decyzja?

Rozszerzono krąg stanowisk i osób reprezentujących kierownictwo resortu, których potrzeby transportowe zabezpiecza Żandarmeria Wojskowa. Do tej pory na mocy obowiązującej wcześniej decyzji nr 30/MON z 2017 roku ŻW zabezpieczała potrzeby transportowe sekretarza stanu i podsekretarzy stanu, szefa gabinetu politycznego oraz dyrektora centrum operacyjnego, a po zmianach dodatkowo zabezpieczała będzie potrzeby wszystkich sekretarzy stanu.

Przypomnijmy, że aktualnie kierownictwo resortu obrony narodowej to minister, czterech sekretarzy sanu, podsekretarz stanu i szef sztabu generalnego. Doliczając do tego grona szefa gabinetu politycznego i dyrektora centrum operacyjnego otrzymamy dziewięć osób, których potrzeby transportowe zabezpieczane są przez Żandarmerii Wojskowej.

Komentarze