Reklama

Siły zbrojne

MON dofinansuje budowę strzelnic w 6 powiatach

Fot. DWOT
Fot. DWOT

Program „Strzelnica w powiecie” do tej pory nie cieszył się dużym zainteresowaniem samorządów. Wybudowano jedynie dwie strzelnice dofinansowane przez resort obrony narodowej. Program jednak nabiera tempa – 21 kwietnia podpisano umowy na dofinansowanie kolejnych sześciu inwestycji. Sprawdzamy w których powiatach powstaną strzelnice i jakie będą to obiekty.

Jak informuje Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” celem programu „Strzelnica w powiecie” jest rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami infrastrukturalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego uczniom klas mundurowych, aktywizacja organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzom z wykorzystaniem strzelnic będących poza zasobami SZRP.

Do tej pory zrealizowano jednie dwie inwestycji w ramach tego programu. Są to strzelnice: Lipiny w gminie Odrzywół oraz Głogowiec, gmina Tryńcza. Każda z tych strzelnic została dofinansowana ze środków ministerialnych kwotą 1,5 milina złotych i umożliwia realizację strzeleń na dystansie do 100 metrów z wykorzystaniem sześciu stanowisk strzeleckich. Inwestycja w gminie Odrzywół kosztowała ponad 3,6 miliona złotych, a inwestycja w gminie Tryńcza blisko 2 miliony złotych.

Jest szansa, że projekt przyśpieszy, bowiem 21 kwietnia w miejscowości Lipiny k. Przysuchy z inicjatywy samorządów powiatów: grajewskiego, siemiatyckiego, sokólskiego oraz gmin: Kamieniec Ząbkowicki, Myszków i Domaniów podpisano umowy na dofinansowanie przez MON budowy sześciu stumetrowych strzelnic.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Inwestycje realizowane będą przez samorządy z uwzględnieniem minimalnych wymogów bezpieczeństwa określonych przez Wojskową Akademię Techniczną i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Jak podkreśla ppłk Waldemar Krzyżanowski z Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” zakres zadań jakie można sfinansować z dotacji obejmuje roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy.

W zakresie minimalnych warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy cywilnej powinny one być obiektem bezpiecznym posiadającym możliwość wykorzystania do szkolenia strzeleckiego wojska z kulochwytami bocznymi, głównymi, odpornym na przebicia, wyposażona począwszy od zabezpieczeń bocznych po górne, posiadająca stanowiska kierowania, sygnalizację czy niezbędne zaplecze techniczno-gospodarcze.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”
image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Warto zauważyć, że w warunkach dofinansowania przewidziano, że w okresie 10 lat od uruchomienia strzelnice będą udostępniane na potrzeby związane ze szkoleniem uczniów klas o profilu wojskowym, organizacji proobronnych i żołnierzy.

Obecnie Program „Strzelnica w Powiecie” poza budową strzelnic kulowych został rozszerzony o dwa nowe rodzaje strzelnic pneumatyczną i wirtualna, daje to możliwość rozszerzania palety szkoleniowej i dotarcie ze strzelectwem tam gdzie powiaty nie mają możliwości wybudowania standardowej strzelnicy na broń palną. W bieżącym roku Ministerstwo Obrony Narodowej na Program zaplanowało 15 milinów złotych. Całość dotacji przekazanej przez MON na budowę sześciu strzelnic to wartość blisko 8,5 miliona złotych. Budowane prze samorząd strzelnice będą kosztowały w sumie ponad 18 milionów złotych.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

21 kwietnia umowy o dofinansowaniu podpisali gen. bryg. Artur Dębczak, Dyrektor Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”, Waldemar Remfeld, Starosta Powiatu Grajewskiego, Marek Bobel, Starosta Powiatu Siemiatyckiego, Piotr Rećko, Starosta Powiatu Sokólskiego, Marcin Czerniec, Burmistrz Miasta Kamieniec Ząbkowicki, Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta Myszków oraz Tomasz Ciecierski, Zastępca Wójta Gminy Domaniów.

Ogólny koszt budowy sześciu strzelnic to kwota niemal 18,3 miliona złotych, przy dofinansowaniu ze strony resortu obrony narodowej na poziomie ponad 8,4 miliona złotych

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Czytaj też: MON dofinansuje budowę strzelnic w powiatach

Reklama

Komentarze

    Reklama