Siły zbrojne

Mobilna strzelnica z Tarnowa

Fot. ZM Tarnów
Fot. ZM Tarnów

Zakłady Mechaniczne Tarnów zmodyfikowały kontenerową strzelnicę i wprowadziły na rynek Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zawansowanego-Krytą Mobilną Strzelnicę Ćwiczebną w Kontenerach 40 ft HC. Obiekt ten nadal pozostaje mobilny i służy do realizacji szkolenia i treningu strzeleckiego w różnych lokalizacjach. Spółka przedstawia go jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na szkolenie strzeleckie, związane z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, ale też na trening służb mundurowych, czy zabezpieczenia programu ochotniczego szkolenia studentów Legii Akademickiej.

Jako Obiekt Szkolenia Podstawowego i Zaawansowanego umożliwia prowadzenie szkolenia i treningu na dystansie od 5 do 50 metrów z wykorzystaniem broni bojowej z pistoletów i rewolwerów centralnego i bocznego zapłonu w kalibrze do 11,43 mm, pistoletów maszynowych w kalibrze do 9 mm oraz karabinków kalibru 5,56 mm, takich jak wykorzystywane w SZ RP Beryl, Mini Beryl oraz GROT. Można w niej używać amunicji wystrzeliwanej z prędkością początkową do 1000 m/s i energią pocisku do 2000 J.

Koncepcja stworzenia takiej mobilnej strzelnicy zakłada umożliwienie szkolenia i treningu wszędzie tam, gdzie nie ma stacjonarnych obiektów lub ich wybudowanie od podstaw jest zbyt kosztowne czy niemożliwe ze względu na zurbanizowanie terenu. Przedstawiciele ZM Tarnów podkreślają, że dzięki zwartej budowie, a także możliwości przewożenia zastosowanie mobilnej strzelnicy pozwala na zminimalizowanie kosztów zakupu i eksploatacji.

strzelnica mobilna
Fot. ZM Tarnów

Jeden taki obiekt może być używany do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w kilku powiatach. Strzelnica przeznaczona jest nie tylko dla wojska, ale też dla Policji, w szczególności dla funkcjonariuszy terenowych jednostek, które nie posiadają obiektów przeznaczonych do prowadzenia treningu strzeleckiego.

Obiekty te są już wykorzystywane m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, łącznie funkcjonuje 21 mobilnych strzelnic kontenerowych.

W założeniu propozycja strzelnicy kontenerowej jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na obiekty przeznaczone do szkolenia strzeleckiego, szczególnie poza dużymi miastami i poza garnizonami wojskowymi. Sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk mówił niedawno w Sejmie o pracach nad planem wsparcia finansowania budowy strzelnic, kierowanym do samorządów.

Odpowiadając na pytania o program wspierania budowy strzelnic, chciałbym poinformować, że rzeczywiście taka inicjatywa jest analizowana. W odpowiedzi na wnioski pojawiające się ze strony samorządów, organizacji pozarządowych toczą się prace nad przygotowaniem takiego programu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W swoim założeniu powinien on ruszyć od 1 stycznia 2018 r.

Sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk

Strzelnice kontenerowe mogłyby być również wykorzystywane wspólnie przez kilku użytkowników formacji, na przykład formowane pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z terenowymi jednostkami Policji w lokalizacjach, gdzie tworzone są formacje WOT. Mogą też służyć do podnoszenia umiejętności strzeleckich innych zainteresowanych osób, na przykład uczestników programu ochotniczego szkolenia studentów Legii Akademickiej oraz członków organizacji pro obronnych.

Czytaj więcej: Dworczyk: możliwość szkolenia wojska warunkiem dotacji na strzelnice

Mobilna konstrukcja i umieszczenie obiektu w kontenerach umożliwia postawienie go w dowolnym miejscu o odpowiednich wymiarach bez konieczności uzyskiwania specjalnych pozwoleń. Proces szkoleń można rozpocząć w ciągu kilkudziesięciu minut od przyjazdu w dane miejsce. Strzelnica może być też umieszczona na naczepach przeznaczonych do przewozu kontenerów i w takiej konfiguracji użytkowana w czasie szkolenia.

Kompletna strzelnica kontenerowa składa się z dwóch lub więcej połączonych ze sobą kontenerów. Strefę strzelań zaprojektowano do prowadzenia ognia ze stałej i zmiennej linii jego otwarcia. Dzięki zastosowaniu systemów zobrazowania i oprogramowania strzelnica daje możliwość szkolenia prowadzenia ognia zarówno do celów stacjonarnych oraz celów ruchomych, aktywnych. Ponadto, użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w programach szkolenia, stosownie do istniejących potrzeb.

mobilna strzelnica z Tarnowa
Fot. ZM Tarnów

W obiektach zainstalowano multimedialny, interaktywny trenażer do realizacji zadań treningu strzeleckiego przy użyciu amunicji ostrej oraz replik laserowych. Może on m.in. efektywnie wydłużyć optycznie oś strzelań nawet do 200 metrów.

Kontenerowa strzelnica oferowana przez ZM Tarnów S.A. posiada certyfikaty bezpieczeństwa, zarówno na kulochwyty jak i zastosowane rozwiązania techniczne. Moduł nawiewno-grzewczy strzelnicy wyposażony jest w klimatyzacyjną jednostkę chłodniczą z wykorzystaniem układu pompy ciepła. Ma to przyczynić się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla.

Urządzenie jest przystosowane do szkolenia i treningu strzeleckiego z wykorzystaniem systemów optoelektronicznych, jak na przykład monokulara noktowizyjnego MU-3M. Posiada też system płynnej regulacji oświetlenia. Można również zastosować repliki broni z imitacją ich odrzutu. Wyposażenie strzelnicy daje możliwość przerywania lub powtarzania wyświetlanych scen przez prowadzącego zajęcia, a także nagrywania obrazu szkolenia strzeleckiego.

Strzelanie można prowadzić ogniem pojedynczym lub krótkimi seriami, z wykorzystaniem amunicji z pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi oraz zwykłymi o rdzeniu miękkim.

strzelnica
Fot. ZM Tarnów

Szkolenie i trening może być indywidualny, w parach lub zespołach zadaniowych, można prowadzić strzelania statyczne lub dynamiczne. Konstrukcyjne rozwiązania strzelnicy kontenerowej pozwalają na wyrobienie u ćwiczącego prawidłowych nawyków posługiwania się bronią, przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa, dodatkowo pozwala na wprowadzenie ruchu strzelającego w każdym okresie szkolenia.

Strzelnica może więc odgrywać zasadniczą rolę w procesie nauki i treningu posługiwania się bronią strzelecką i prowadzenia z niej ognia. Przedstawiciele ZM Tarnów podkreślają, że strzelnica kontenerowa pozwala też na promocję wojska i sprzętu militarnego oraz umocnienie zainteresowania społeczeństwa sprzętem wojskowym i obronnością poprzez wielokrotne demonstrowanie jej podczas różnego rodzaju targów i imprez. 

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów ZM Tarnów S.A.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.