Reklama

Siły zbrojne

Mikrobusy oraz osobówki dla wojska

Fot. 3 Regionalna Baza Logistyczna
Fot. 3 Regionalna Baza Logistyczna

2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o trwającej otwartej i nieograniczonej procedurze przetargowej na zakup samochodów osobowych. W dokumentacji czytamy, że będą potrzebne zwykłe samochody osobowe, mikrobusy oraz samochody transportowe małej ładowności.

2. RBLog poszukuje siedmiu samochodów ogólnego przeznaczenia, z możliwością rozszerzenia o opcjonalne zamówienia. Nie jest znana ich całkowita wartość, niemniej wymaga się, aby wykonawca posiadał zdolność finansową nie mniejszą niż 518 000,00 złotych.

W pierwszym zadaniu jest mowa o jednym gwarantowanym samochodzie osobowym, z prawem opcji na dodatkowy wóz. Uszczegóławiając typ nadwozia, to musi to być sedan (2. RBLog dopuszcza liftbacki do postępowania), mieć silnik o mocy minimalnej 103 kW (141 KM), być wyposażone w zestaw opon letnich oraz zimowych, a także szereg typowego wyposażenia dla samochodów osobowych.

Drugie zadanie tyczy się dostawy dwóch mikrobusów, z opcją na kolejny dodatkowy. Ma on przewozić maksymalnie dziewięć osób, jego dopuszczalna masa całkowita nie powinna przekroczyć 3,5 tony. Mikrobusy muszą charakteryzować się silnikiem wysokoprężnym o minimalnej mocy 109 kW (149 KM) jak i również posiadać standardowe wyposażenie.

Z kolei w zadaniu trzecim wojsko poszukuje czterech samochodów ogólnego przeznaczenia o małej ładowności, z opcjonalnym zamówieniem dodatkowych trzech sztuk. Pod tym hasłem rozumiemy przewożenie do sześciu osób oraz ładunków o masie nieprzekraczającej 1 100 kilogramów (przy zachowaniu DMC na poziomie 3 500 kg). Jego minimalna moc silnika została określona na 90 kW (ok. 122 KM). Tak jak w powyższych przypadkach, w specyfikacji jest mowa o standardowym wyposażeniu wozu.

Reklama
Reklama

Przed dostarczeniem powyżej wymienionych pojazdów wykonawca zobowiązuje się do przekazania zdjęć przedstawiających stan rzeczywisty samochodów oraz ich dokumentację. Każdy z powyższych siedmiu pojazdów (osobno wliczając te pochodzące z prawa opcji) musi być produkcji tegorocznej. Wszystkie dostawy powinny być zrealizowane do 30 listopada 2021 roku w siedzibie zlecającego, tj. przy ulicy ul. Marsa 110 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa 14 czerwca bieżącego roku o godzinie 8:00. Ich otwarcie nastąpi w sposób niejawny tego samego dnia o godzinie 9:00. Zamawiający określił kilka kryteriów, które będą miały istotny wpływ na wybór najodpowiedniejszej oferty.

Pierwszym z nich, a zarazem najważniejszym i oczywistym jest cena (waga 60%).

Kolejnym, równie ważnym kryterium jest okres trwania dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia. Takowa ma zostać udzielona na wszystkie elementy pojazdu bez wyszczególnionego limitu kilometrów. Jeżeli zostanie ona przyznana na okres dodatkowych 24 miesięcy, to oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 10, stanowiącą 10% całej oceny.

Następnym kryterium branym przez 2. RBLog jest dodatkowa moc silnika, ponad wymaganą minimalną, wyszczególnioną w opisie każdego zadania (waga 20%), która jest niezwykle mile widziana przez zamawiającego.

Jak się dowiadujemy ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojazdy będące przedmiotem postępowania mogą opcjonalnie posiadać fabryczną nawigację. Jeżeli tak się wydarzy, to oferta otrzyma w tym polu maksymalną liczbę punktów, czyli 10, co oznacza, że opcjonalna nawigacja fabryczna jest w porównaniu do większej mocy silnika oraz ceny mniej znaczącym kryterium, ze względu na niską wagę (10%).

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama