Marynarka Wojenna kupuje radiostacje

20 kwietnia 2021, 14:21
High Resolution Press Picture
Fot. Rohde&Schwarz
Reklama

Inspektorat Uzbrojenia opublikował informacje o rozpoczęciu negocjacji w sprawie dostawy, montażu, uruchomienia i integracji 10 zestawów radiostacji Rohde & Schwarz VHF/UHF M3SR serii 4400. Sprzęt ma trafić do Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz Komendy Portu Wojennego Świnoujście w latach 2021-2022. Wartość zamówienia szacowana jest na 7,3 mln PLN bez VAT.

Zgodnie z opublikowanymi 20 kwietnia przez IU informacjami, negocjacje rozpoczęły się 14 kwietnia. Dotyczą one dostaw 5 radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 w roku bieżącym i takiej samej liczny w roku następnym. Zastosowanie negocjacji z pominięciem procedury konkurencyjnej Inspektorat Uzbrojenia uzasadnia następująco:

Zamówienie dotyczy wznowienia dostaw radiostacji VHF/UHF M3SR serii 4400 (tj. sprzętu wojskowego, o którym mowa w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy) firmy Rohde & Schwarz Österreich GmbH (dalej „Rohde & Schwarz”). Przedmiotowy sprzęt wpisuje się w punkt ML11 ppkt a Wspólnego Wykazu Uzbrojenia Unii Europejskiej przyjętego przez Radę w dniu 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE C.2019.95.1) i spełnia definicję sprzętu wojskowego zawartą w art. 2 pkt 8a ustawy.

Radiostacje planowane do pozyskania w ramach bieżącego postępowania są tożsame z radiostacjami pozyskanymi w ramach umowy nr IU/180/XI-60/ZO/WR/DOS/SS/2013/425 z dnia 13 stycznia 2014 r., na dostawę 51 kompletów, będącej pierwszym wznowieniem dostawy radiostacji VHF/UHF M3SR 4400.

Pozyskanie dodatkowych radiostacji pozwoli na kontynuację rozbudowy platformy transmisyjnej w paśmie VHF/UHF z zapewnieniem pełnej kompatybilności i unifikacji jej elementów składowych. Sprzęt radiowy winien być interoperacyjny w odniesieniu do używanych obecnie standardów przesyłania wiadomości, transmisji danych oraz łączności fonicznej. Zakup radiostacji o innych parametrach technicznych przyczyniłby się do nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w ich użytkowaniu i utrzymaniu, oraz wiązałyby się z zagrożeniem braku kompatybilności z istniejącymi systemami transmisyjnymi. 

W związku z powyższymi argumentami i ich szczegółowym rozwinięciem prowadzone są negocjacje tylko z jednym oferentem, którym jest firma Rohde & Schwarz. Ten sam producent dostarcza radiostacje serii 4400 nie tylko Marynarce Wojennej ale również siłom powietrznym od 2008 roku. Radiostacja VHF/UHF M3SR serii 4400 wykorzystywana jest zarówno do komunikacji z cywilnymi jak i wojskowymi statkami powietrznymi oraz jednostkami morskimi. Radiostacje M3SR Serii 4400 działają w zakresie częstotliwości 100-512 MHz, co zapewnia pełne możliwości łączności i transmisji danych.

Łączność jest kodowana i szyfrowana zgodnie ze standardami NATO. Stacje tego typu są szeroko stosowane w komunikacji cywilnej i wojskowej wielu krajów. Oprócz bezpiecznej transmisji głosu radiostacje umożliwiają wymianę danych w ramach systemów transmisji danych LINK11 i LINK22. Dodatkowo istnieje możliwość ich aktualizacji z wykorzystaniem nowych modułów sprzętowych i programowych.

Reklama
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 8
Reklama
Polish blues
środa, 21 kwietnia 2021, 12:24

Tempo modernizacji marynarki WP zakrawa na sabotaż

MIR
środa, 21 kwietnia 2021, 11:00

Radiostacje ważna rzecz ale również zakup okrętów by się przydał Marynarce Wojennej...

Mario
środa, 21 kwietnia 2021, 09:01

A jaki ma certyfikat na to szyfrowanie?

ewa
środa, 21 kwietnia 2021, 08:15

Powinni kupic gramofony i koniecznie więcej choragiewek.

max
wtorek, 20 kwietnia 2021, 22:31

Będziemy siedzieć na plażach i szachować marynarkę przeciwnika.

Monkey
wtorek, 20 kwietnia 2021, 22:02

Szkoda, że nie polskie firmy zarobiły na tym kontrakcie. Ale biorąc pod uwagę, żę SP RP uzywają ich od 2008 roku, a PMW od 2014 faktycznie nie miałoby sensu wprowadzanie innego typu radiostacji. Chyba, że miałby skokowo większe mozliwości. A przecież Rohde&Schwarz to światowa czołówka. Unifikacja ułatwia peracę logistyce, tak podczas pokoju, jak i podczas wojny. A to przekłąda sie na większe szanse na wygranie ewentualnego konfliktu.

Lewandos
środa, 21 kwietnia 2021, 10:39

Ja, generalnie zgadzając się z przedmówcą, zastanawiam się, w czym te radiostacje są lepsze niż te z WB (w kwestiach łączności jestem zupełnym lamerem)... szczególnie, że jakoby u nas mają być wypracowywane standardy radiostacji programowalnych...

Monkey
środa, 21 kwietnia 2021, 13:45

Może nawet nie są lepsze, ale może były jak je kupowano. Nie wiem. Chodzi mi tylko o ciągłość logistyczną. Na łączności też się nie znam.

Tweets Defence24