Siły zbrojne

Marines - zmodernizowani i dostosowani do XXI w.

Fot. U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Michaela R. Gregory
Fot. U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Michaela R. Gregory

Amerykańscy Marines, jak zostało już dawno wskazane, mają zostać przeobrażeni do wymogów nowych konfliktów zbrojnych w XXI w. toczonych w warunkach symetrii walczących sił. Dlatego modernizacja ich uzbrojenia oraz wyposażenia musi dotyczyć także podstawowego wyposażenia zwykłego żołnierza piechoty. Już teraz, w ramach określanej jako największa modernizacja w przeciągu ostatnich 25 lat, inwestuje się w nowe pistolety, karabinki, ale też systemy celowników oraz gogle noktowizyjne.

Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (USMC – US Marine Corps) w ostatnim czasie dotykają liczne oraz dynamiczne procesy reform oraz zmian w sferze wyposażenia i uzbrojenia. Zapowiedziane działania zostały również podjęte względem de facto najbardziej podstawowego wyposażenia poszczególnych żołnierzy, a skala modernizacji może być największa w przeciągu ostatnich lat, jeśli spojrzy się na całą ostatnią dekadę. Chodzić ma chociażby o zwiększenie siły ognia pojedynczego oddziału piechoty.

Najnowszy program modernizacji wyposażenia popularnych amerykańskich Marines dotyczyć ma systemów uzbrojenia dla piechoty, ale też systemów optycznych i obserwacji na polu walki, a także systemów niezabijających (tj. nieletalnych). Zdaniem obecnego komendanta USMC gen. Davida Bergera ma to być część szerszego dostosowywania żołnierzy mu podległych do wymogów współczesnego pola walki, a szczególnie perspektyw związanych z ponownym ulokowaniem priorytetowego podejścia do zmagań z przeciwnikiem utrzymującym podobne zdolności militarne. Odpowiadający za modernizację wyposażenia piechoty w USMC Lt. Col. Tim Hough miał przy tym zauważyć, że mamy do czynienia z największym programem tego typu w ciągu ostatnich 25 lat. Za toczącą się modernizację odpowiadać ma Marine Corps Systems Command.

Wskazuje się w pierwszej kolejności na realizację przezbrajania żołnierzy z USMC w nowe modułowe systemy pistoletowe (Modular Handgun System), które mają zastąpić dotychczas użytkowane przez amerykańskich Marines pistolety. Ich wprowadzenie ma chociażby poprawić wygodę użytkowania tego rodzaju broni przez wojskowych, umożliwiając przystosowanie pistoletów do różnych wielkości dłoni. System pistoletowy ma być również przystosowany do zamontowania na nim modułu celowania, już teraz stosowanego w niektórych jednostkach USMC. Zmiany mają w tym przypadku dotyczyć również wprowadzania bardziej efektywnej amunicji, jak wskazać miał Maj. Mike Brisker.

Oprócz pistoletów, piechota z USMC ma zwiększyć spektrum użytkowania karbinków M27 IAR, które pierwotnie rozważano tylko w kontekście, jako wypełnienie luki po M249 SAW. Jednakże, pozytywny oddźwięk ze strony wojskowych miał stać się przyczyną rozszerzenia planowanego użytkowania M27 IAR (Infantry Automatic Rifle) wśród Marines. Trzeba pamiętać, że Marines wspólnie z wojskami lądowymi (US Army) już teraz myślą o zakupach jeszcze nowszych rozwiązań strzeleckich, w tym broni wsparcia/zespołowej, które potencjalnie (najpewniej od roku fiskalnego 2025) będą wchodzić na wyposażenie żołnierzy w Stanach Zjednoczonych. Zakupy mają odbywać się w ramach systemu określanego, jako Next-Generation Squad Weapon i wyprzeć ostatecznie nawet wspomniane wcześniej M27 IAR.

Oprócz wspomnianych inwestycji w systemy broni strzeleckiej, amerykańska Piechota Morska ma otrzymać także istotny zastrzyk nowego wyposażenia wspierającego prowadzenie działań w warunkach nocnych lub przy ograniczonej widoczności. Marines będą wyposażani w nowsze i efektywniejsze systemy noktowizyjne do zamocowania na hełmach wojskowych – tj. Squad Binocular Night Vision Goggle (SBNVG). Mają one wyeliminować kluczowe mankamenty wcześniej stosowanych systemów tego rodzaju, na czele z AN/PVS-14. Amerykańscy Marines otrzymywać mają również nowe dzienne celowniki optyczne, przeznaczone dla swoich karabinków. Jest to pokłosie rozstrzygnięcia przetargu w ramach projektu Squad Common Optic (SCO).

USMC/JR

Komentarze