Reklama

Siły zbrojne

Leonardo: elastyczne i kompletne rozwiązania dla cyberobrony

Leonardo dostarcza rozwiązania i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby wyprzedzać atakujących, zapewniając najwyższy poziom ochrony, świadomość sytuacyjną i przewagę informacyjną. Rozwiązania Leonardo w zakresie cyberbezpieczeństwa zapewniają predykcyjne i proaktywne monitorowanie oraz ochronę danych i zasobów. Leonardo integruje najnowocześniejsze technologie i zdolności wysoko wykwalifikowanych ekspertów cyberbezpieczeństwa z zaawansowanymi platformami, obejmując wszystko począwszy od wykrywania zagrożeń po zarządzanie cyberatakami i usuwanie ich skutków.

Leonardo współpracuje z operatorami monitorującymi bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, którzy muszą przewidywać zagrożenia i powstrzymywać incydenty. Firma szkoli krajowe siły obronne - poprzez programy cyberobrony - w celu skutecznego reagowania na cyberataki, jednocześnie wspierając cyfryzację podstawowych procesów obronnych. Na przykład platforma Cyber Range & Training firmy Leonardo umożliwia symulację cyberataków, dzięki zaawansowanej możliwości wirtualizacji Digital Twins, w realistycznych i złożonych scenariuszach dla obronności, przemysłu oraz infrastruktury krytycznej. „Poprzez Leonardo Poland, spółkę która powstała, aby rozwijać współpracę z polskim rządem i instytucjami publicznymi, firma dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania wspierające zarządzanie pełnym zakresem zagrożeń - na jakie dzisiaj narażona jest infrastruktura krytyczna - poprzez szkolenia i rozwiązania techniczne.” - powiedział Marco Lupo, prezes Leonardo Poland.

Praktyczne doświadczenie jest niezbędne w przypadku operacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, które należy prowadzić przeciwko wrogim celom. W obszarze wojskowości, szkolenia pomagają personelowi zdobyć umiejętności potrzebne do połączenia strategii cyberbezpieczeństwa i klasycznej doktryny wojskowej w spójne podejście. Cyber Range & Training umożliwia operatorom zajmującym się cyberbezpieczeństwem nie tylko zarządzanie atakami, ale także ocenę ich eskalacji i koordynacji, aby zdecydować, które środki zaradcze są najbardziej odpowiednie do wdrożenia. Oferowane rozwiązanie jest w stanie wyposażyć specjalistów w konkretne umiejętności, wykorzystując symulacje, rozszerzoną rzeczywistość, wirtualne doświadczenia immersyjne, złożone scenariusze cyberwojny, oraz lepsze sposoby zarządzania procesami.

Rozwiązanie uzupełniają scenariusze szkoleniowe, które można skonfigurować odpowiednio do potrzeb klienta, systemy nauczania dla szkolących i szkolonych, oceny wydajności, a także testy cyberbezpieczeństwa na sprzęcie fizycznym, wirtualnym i cyberbroni. Ponadto możliwości testowania i wirtualizacji mogą być wykorzystywane nie tylko z korzyścią w domenie wojskowej, ale wręcz mogą być wykorzystywane do weryfikacji odporności krajowej infrastruktury krytycznej, która ma fundamentalne znaczenie dla ciągłości podstawowych usług świadczonych społeczeństwu.

Lepsza świadomość sytuacyjna pomaga zwiększyć odporność i bezpieczeństwo poprzez ułatwianie operacji w zakresie cyberobrony, przewidywanie, w jaki sposób mogą pojawić się problemy w systemach informatycznych oraz uruchamianie odpowiednich środków zaradczych. Leonardo oferuje takie rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa państw i narodów, a w Polsce za pośrednictwem lokalnej spółki Leonardo Poland.

Artykuł przygotowany przez Leonardo Poland

Reklama

Komentarze

    Reklama