Reklama

Siły zbrojne

Kto zajmie się dostawą kurtek wyjściowych dla wojska?

Fot. MON
Fot. MON

3 Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o trwającym postępowaniu na dostawę kurtek wyjściowych dla wojsk lądowych, marynarki oraz lotnictwa. W zamówieniu mają być brane pod uwagę również dostawy na półbuty i okulary przeciwsłoneczne. Realizację przewidziano na lata 2021-2022.

Jak czytamy w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, trwa postępowanie prowadzone według procedury otwartej i dotyczy dostaw kurtek wyjściowych dla wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa, wraz z okularami przeciwsłonecznymi oraz półbutami wyjściowymi.

Jakie ilości powyższego wyposażenia armia zamierza kupić? W zadaniu pierwszym, tj. dotyczącym dostawy kurtek dla sił powietrznych i marynarki wojennej, jest mowa o 5 680 kurtkach wyjściowych, z czego 580 ma trafić jeszcze w roku bieżącym, a reszta, czyli 5 100 sztuk w następnym.

Ponadto w ramach opcji zamawiający zastrzegł możliwość zamówienia dodatkowych 3 400 sztuk kurtek wyjściowych, z czego pierwsze 400 kurtek miałaby zostać dostarczona w tym roku, a kolejne 3 000 w 2022 r.

Zadanie drugie polega na dostawie 18 720 kurtek wyjściowych wojsk lądowych. Pierwsze 2 520 ma trafić do magazynów jeszcze do końca listopada, a pozostałe, tj. 16 200 sztuk, do końca listopada przyszłego roku. Również i w tym wypadku przewidziano prawo opcji, polegające na dostawie 1 500 i 10 000 kurtek w kolejno 2021 i 2022 roku.

Następne zadanie określone przez zlecającego polega na dostarczeniu 34 200 okularów przeciwsłonecznych. Zadanie ma zostać przeprowadzone w ciągu dwóch lat i będzie polegało na zamówieniu 4 200 okularów w bieżącym roku i 30 000 w następnym. Tak jak poprzednio, również i tym razem 3RBLog może pokusić się o prawo opcji, polegające na zakupie dodatkowych 23 000 sztuk, z których to pierwsza partia 3 000 okularów trafiłaby dla wojska w roku bieżącym, a pozostałe 20 000 w następnym.

Reklama
Reklama

Ostatnie z zadań znajdujących się w dokumentacji przetargowej dotyczy zakupu 23 000 par półbutów wyjściowych. 8 000 par ma znaleźć się w jednostkach wojskowych jeszcze w tym roku, natomiast pozostałe 15 000 w przyszłym. Tradycyjnie dodatkowo może zostać zamówione kolejne 16 000 par, 6 000 do 30 listopada 2021 roku i 10 000 do końca listopada przyszłego roku.

Termin składania ofert upływa 8 czerwca br. o godzinie 8:30, natomiast ich otwarcie odbędzie się po półgodzinnej przerwie. Termin rozpoczęcia przewidziano w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy, natomiast dostawa ma zakończyć się w trzy miesiące po podpisaniu rzeczonej umowy, nie później niż 30 listopada 2021 roku, a w wypadku dostaw przewidzianych na rok następny również do dnia 30 listopada 2022 roku.

Zamawiający określił jedyne kryterium wyboru w postaci ceny. Dodatkowo 3RBLog żąda, żeby oferenci złożyli zaświadczenia o zgodności zakładowych wzorów z Wojskową Dokumentacją Techniczno-Technologiczną i Wymaganiami Techniczno-Użytkowymi.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama