Reklama

Siły zbrojne

Kolejne Leopardy w Wesołej

Fot. 18. Dywizja Zmechanizowana
Fot. 18. Dywizja Zmechanizowana

18 Dywizja Zmechanizowana otrzymała kolejną partię czołgów podstawowych Leopard 2PL. Dwa kolejne zmodernizowane wozy trafiły na uzbrojenie wchodzącej w skład tej dywizji 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej.

Głównym wykonawcą modernizacji jest konsorcjum PGZ i należących do Grupy Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., które sukcesywnie przekazuje czołgi użytkownikom. Jak dotąd dostarczonych zostało łącznie 12 egzemplarzy, w tym 6 do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej i 6 do 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa (w tym podlegającego brygadzie Ośrodka Szkolenia Leopard). Poprzednio dostarczona para tych czołgów trafiła do Wesołej w połowie listopada br.

Kontrakt na modernizację 128 czołgów podstawowych Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL o wartości ponad 2,4 mld zł został podpisany 28 grudnia 2015 roku. Wykonawcą umowy jest konsorcjum PGZ i Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., które współpracuje w tej kwestii z partnerem zagranicznym jakim jest niemiecki koncern Rheinmetall Defence. W modernizacji tej udział bierze także szerokie grono państwowych zakładów wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. takich jak: PCO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania czy Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

W wyniku podpisania wartego ok. 300 mln zł aneksu do umowy w lipcu 2018 roku zakres prac został rozszerzony o kolejnych 14 pojazdów, przez co zmodernizowane zostaną wszystkie 142 czołgi podstawowe Leopard 2A4 będące na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP. Pierwotnie zakładano, że dostawy czołgów zakończą się w 2021 roku, jednak z różnych powodów uległy one opóźnieniu. Zgodnie z ostatnim aneksem z grudnia 2019 roku, obejmującym remonty wynikowe czołgów, łączna wartość umowy wynosi 3,29 mld zł, a ostatnie z czołgów mają zostać dostarczone do końca lipca 2023 roku.

image
Reklama

Modernizacja Leopardów 2A4 do standardu Leopard 2PL jest nastawiona na podniesienie zdolności tych czołgów w zakresie siły ognia, ochrony balistycznej i świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi przy jak największym stopniu ich polonizacji siłami krajowego przemysłu obronnego. W ramach zwiększenia siły ognia zdecydowano się na wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów nowoczesnej amunicji (w tym programowalnej) oraz instalację polskiej kamery termowizyjnej III generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Poprawę ochrony balistycznej osiągnięto dzięki montażowi dodatkowych modułów opancerzenia wokół wieży.

Oprócz tego czołg otrzymał szereg nowych elementów, które wpływają na ułatwienie eksploatacji. To między innymi nowy system sterowania i monitoringu dowódcy, dzienno-nocna kamera cofania kierowcy KDN-1 Nyks, modyfikacje układu przeciwpożarowego w przedziale transmisyjnym i pomocniczej jednostki napędowej (APU). Zainstalowano też układ przeciwwybuchowy w przedziale załogi i dodatkowy agregat elektryczny (APU) o mocy 17KW. Wreszcie, zamontowano dodatkowe kosze na wyposażenie dodatkowe załogi. Przystosowano też sprzęt holowniczo-ewakuacyjny do zwiększonej w wyniku modernizacji masy całkowitej czołgu. W wyniku modernizacji masa czołgu wzrosła do 59,2 ton, w stosunku do bazowego Leoparda zwiększyła się więc o około 4 tony.

Reklama

Komentarze

    Reklama