Reklama

Siły zbrojne

Ilu oficerów, podoficerów i szeregowych wyszkoli wojsko w przyszłym roku?

A ty? #ZostańŻołnierzem
Fot. Fot. Wojsko-Polskie.pl

Przybliżamy plany resortu obrony narodowej na kolejny rok w zakresie rekrutacji żołnierzy zawodowych. Stosowne decyzje 6 września zostały opublikowane w dzienniku urzędowym ministra obrony narodowej określając m. in. limity, zasady i terminy związane z rekrutacją kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych (nabór do centrów szkolenia), naboru do szkół podoficerskich oraz na kursy oficerskie.

Reklama

Deklarowany wzrost liczebności polskiej armii do poziomu 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych (żołnierze zawodowi oraz żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej) i 50 tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej wymaga przygotowania i przeszkolenia kandydatów do służby zawodowej w każdym z trzech korpusów. Jak prezentują się zatem plany resortu obrony narodowej w tym obszarze?

Reklama

Szkolenia dla kandydatów na szeregowych zawodowych

Reklama

Zgodnie z decyzją nr 121/MON w 2023 roku limit naboru do centów szkolenia dla kandydatów do zawodowej służby wojskowe w korpusie szeregowych to zaledwie 200 osób. Widzimy zatem, że wojsko w przypadku najniższego z korpusów stawia głównie na powołania żołnierzy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 

Szkolenia kandydatów na szeregowych zawodowych w 2023 roku prowadzone będą przez: Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Centrum Szkolenia Logistyki oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 

Kandydaci na złożenie wniosków o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w wybranym centrum szkolenia mają czas do: 

 • 21 listopada 2022 r. - Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
 • 26 listopada 2022 r. – Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (I edycja), 
 • 17 lutego 2023 r. - Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.
 • 10 marca 2023 r. - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;
 • 30 maja 2023 r. – Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (II edycja);
 • 30 czerwca 2023 r. - Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Centrum Szkolenia Logistyki.

Najwięcej kandydatów przeszkoli Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (65 osób) oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (60 osób). Centrum Szkolenia Sił Powietrznych szkoliło będzie 25 przyszłych szeregowych zawodowych, a pozostałe ośrodki, czyli Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki oraz Centrum Szkolenia Logistyki przeszkolą po 20 osób. 

Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 2023 r. przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)

DzU MON dec. 121/MON 2022
Fot. DzU MON dec. 121/MON 2022

Kursy podoficerskie

Z kolei zgodnie z zapisami decyzji nr 122/MON ogólny limit przyjęć do szkół podoficerskich w 2023 roku na szkolenia dla kandydatów na podoficerów jest niemal czterokrotnie wyższy niż w przypadku szeregowych zawodowych i wynosi 797 osób

Szkolenie prowadzone będzie w szkołach podoficerskich: Wojsk Lądowych w Poznaniu, Sił Powietrznych w Dęblinie, Marynarki Wojennej w Ustce oraz w szkole podoficerskiej SONDA w Zegrzu. W tym przypadku kandydaci winni udokumentować co najmniej ukończenie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej. 

Obowiązują następujące terminy na złożenie wniosku do właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w szkole podoficerskiej:

 • do 2 grudnia 2022 r. – Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych (grupy osobowe przeciwlotnicznych zestawów rakietowych i inżynieryjno-lotnicza – I edycja);
 • do 5 maja 2023 r. – Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych (grupy osobowe: bezzałogowych powietrznych i wskazywania celów i radiotechniczna;
 • do 2 czerwca 2023 r. – Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej;
 • do 16 czerwca 2023 r. - Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych; 
 • do 23 czerwca 2023 r. – Szkoła Podoficerska SONDA;
 • do 18 sierpnia 2023 r. – Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych (grupy osobowe: ruchu lotniczego i inżynieryjno-lotnicza – II edycja).

Zestawienie limitu miejsc na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera w 2023 r., przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Dz.U MON dec. 122/MON
Fot. Dz.U MON dec. 122/MON

Kursy oficerskie

Uczelnie wojskowe zgodnie z zapisami decyzji nr 123/MON na kursach oficerskich w 2023 roku kształciły będą 982 kandydatów na oficerów. Nabory realizowane będą w czerech akademiach – Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych i Lotnicza Akademia Wojskowa. Prowadzone będą kursy 3, 6, 12 i 24 miesięczne, a szansę na karierę w korpusie oficerskim otrzymają zarówno kandydaci z cywila, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie i szeregowi).  Wymogiem jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. 

Najwięcej kandydatów na kursach oficerskich szkoliłć będą: Akademia Wojsk Lądowych - 493 i Wojskowa Akademia Techniczna - 289. Lotnicza Akademia Wojskowa i Akademia Marynarki Wojennej realizowały będą kursy dla 125 i 75 kandydatów na oficerów.

Limity z uwagi na długość kursu podzielnono w następujący sposób:

 • podoficerowie zawodowi oraz kandydaci z cywila (3 m-ce) - 21;
 • kandydaci z cywila - prokuratorzy, IT, krypto i cyber (3 m-ce) - 72;
 • podoficerowie zawodowi (6 m-cy) - 359;
 • kandydaci z cywila (12 m-cy) - 297;
 • szeregowi zawodowi (12 m-cy) - 218;
 • kandydaci z cywila (24 m-ce) – 15.

Kandydaci z cywila wnioski o przyjęcie na kurs oficerski składać mogą do właściwego szefa WCR do:

 • 21 października 2022 r. na 3-miesięczny kurs oficerski realizowany w WAT – I edycja;
 • 17 lutego 2023 r. na 3-miesięczny kurs oficerski realizowany w WAT – II edycja;
 • 3 lutego 2023 r. na 3-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL; 
 • 19 maja 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AMW;
 • 16 czerwca 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w AWL; 
 • 12 czerwca 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski, realizowany w LAW, na 24-miesięczny kurs oficerski, realizowany w LAW; 
 • 30 czerwca 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski realizowany w WAT.

Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na kurs oficerski w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr do: 

 • 7 października 2022 r. na 6-miesięczny kurs oficerski dla podoficerów realizowany w AWL; 
 • 17 października 2022 r. na 6-miesięczny kurs oficerski dla podoficerów realizowany w AMW;
 • 3 lutego 2023 r. na 3-miesięczny kurs oficerski dla podoficerwów realizowany w AWL; 
 • 19 maja 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski dla szeregowych realizowany w AMW.
 • 12 czerwca 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski dla szeregowych realizowany w LAW; 
 • 16 czerwca 2023 r. na 12-miesięczny kurs oficerski dla szeregowych realizowany w AWL oraz na 6-miesięczny kurs oficerski dla podoficerów realizowany w LAW; 
 • 29 września 2023 r. na 6-miesięczny kurs oficerski dla podoficerów realizowany w WAT. 

ZESTAWIENIE limitu przyjęć na kurs oficerski dla kandydatów na oficerów przygotowujący do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2023 r.

Dz. U. MON dec. 123/MON cz. 1
Fot. Dz. U. MON dec. 123/MON
Dz. U. MON dec. 123/MON cz. 2
Fot. Dz. U. MON dec. 123/MON
Dz. U. MON dec. 123/MON cz. 3
Fot. Dz. U. MON dec. 123/MON

Podsumowanie

Warto pokusić się o cząstkową ocenę planów MON w zakresie rekruacji na kursy oficerskie, podoficerskie i szkolenia dla przyszłych szeregowych zawodowych. Liczby wiele nam w tym przypadku mogą wyjaśnić. Jeśli porównamy bowiem limity dla kandydatów na oficerów - 982 osoby, kandydatów na podoficerów - 797 oraz dla szeregowych zawodowych - 200 łatwo zauważyć, że w tym przypadku tradycyjna piramida rekrutacyjna została odwrócona. Świadczy to niewątpliwie o dużych potrzebach kadrowych wojska powiązanych z planami budowy 250 tysięcznych wojsk operacyjnych oraz tworzenia kolejnych związków taktycznych i jednostek wojskowych.

Dodatkowo niski limit dla kandydatów na szeregowych zawodowych przy jednoczesnym otwarciu na możliwość rozwoju tych osób w kierunku korpusu podoficerskiego i oficerskiego wskazuje, że w przypadku tego korpusu resort stawia na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Dobrze należy ocenić fakt, że kandydatów na oficerów resort poszukuje w dużej mierze wśród podoficerów i szeregowych zawodowych posiadajacych wykształcenie wyższe (do 380 miejsc dla podoficerów oraz 218 miejsc dla szeregowych zawodowych, razem niemal 600 i ponad 60 procent z ogólnej puli miejsc na kursach oficerskich). Z perspektywy czasu należy zauważyć, że problemy z jakimi mierzą się dziś resort obrony narodowej i siły zbrojne w dużej mierze są wynikiem niewłaściwej polityki kadrowej. Pamiętajmy, że w ciągu ostatniej dekady siły zbrojne opuściło szerokie grono doświadczonych oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Czy plany resortu obrony narodowej poprawią sytuację kadrową sił zbrojnych? Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Z pewnością wyzwanie, z którym zmierzą się wojskowe centra rekrutacji, uczelnie wojskowe, szkoły podoficerskie oraz centra szkolenia nie będzie proste, łatwe i przyjemne.

Komentarze